Også eldre må få velge selv på Haugalandet!

Av
DEL

LeserbrevHvorfor skal ikke de som bor hjemme i sitt eget hjem selv kunne velge hvem som skal komme hjem og gjøre oppgaver som praktisk bistand, hjemmehjelp og hjemmesykepleie?

Vi kan i dag selv velge fastlege, tannlege, fysioterapi, ergoterapi, jordmor og tjenester i private helseklinikker. Vi velger barnehage og fritidstilbud til våre barn. Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA, er i de fleste kommuner brukerstyrt i dag. BPA er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr BPA på hele Haugalandet gjennom vårt datterselskap HjemmeBest Personlig Assistanse.

Eldre som trenger hjelp i hverdagen derimot må forholde seg stort sett til kommunen der de bor hvis de trenger hjemmehjelp, praktisk bistand eller hjemmesykepleie.

Vanadis Velferd er derfor svært glad for at regjeringen har sagt at flere kommuner skal tilby det som kalles fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester. Brukervalg i kommunale tjenester betyr at brukeren selv velger tjenesteleverandør for en tjeneste brukeren har rett på og kommunen ansvar for.

Her på Haugalandet er det ingen kommuner som tilbyr fritt brukervalg innen eldreomsorgen. Svært få kommuner har innført fritt brukervalg. Enda færre har liggende forslag om å innføre det. Kommunaldepartementet lagde i mai 2015 en veileder til kommuner som vil innføre fritt brukervalg. Vanadis Velferd oppfordrer kommuner og lokalpolitikere til å bruke den.
Kommuner som Oslo, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tønsberg og Ullensaker tilbyr i dag sine eldre fritt brukervalg om hjemmebaserte tjenester. Her kan innbyggere som får vedtak om hjemmehjelp velge privat leverandør til samme pris og betingelser som kommunen. Formålet med å innføre brukervalg varierer fra kommune til kommune, men at de fleste oppgir at innføringen av brukervalg har som formål å øke brukermedvirkning og kvaliteten på tjenestene, samt bidra til en mer effektiv tjeneste.

Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lengre. Derfor gjør Vanadis Velferd det enklere både for dem som ønsker hjelp og pårørende som ønsker å hjelpe. Hos oss kommer samme person hver gang og til avtalt tid. Og det er kunden som bestemmer hva vi skal gjøre mens vi er der. Enten det er husvask, matlaging, hjelp til dusj og stell, sårstell, måling av blodtrykk, bistand ved medisinering og sette sprøyter eller være med på tur eller til legen. Vanadis Velferd tilbyr også hjemmesykepleie, praktisk bistand og hjemmehjelp til de som ikke har et kommunalt vedtak eller som trenger mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir.

De fleste kommuner gir kun gratis hjemmesykepleie og praktisk bistand med egenandel hvis det er kommunen som yter tjenesten. I regjeringserklæringen sier regjeringen at de ønsker at flere kommuner skal innføre fritt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester. Det er på tide.

De fleste kommuner har i dag et slags vedtakskontor som man må søke kommunen for å få bistand. Dersom man da får innvilget en, to eller 10 timer i uken vil man da kunne velge hvem som skal utføre tjenestene for deg. Nå er det opp til lokalpolitikerne om valgfriheten skal komme i din kommune eller ikke. Vi foreslår at kommunene på Haugalandet tar et felles anbud på dette etter valget. Det vil teste viljen til både samarbeid mellom kommunene og valgfrihet for de eldre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags