Ønsker byombud

Av
DEL

LeserbrevVi i Partiet De Kristne synes vi har det flott her i Haugesund, og det må ta vare på. Men så er det noen som har det vanskeligere, som opplever å møte en stengt dør eller ikke få hjelp.

VI vil at Haugesund kommune skal opprette et byombud, et uavhengig rådgivende organ som også har mulighet til å se på enkeltsaker. Ombudet skal kunne gi hjelp og veiledning til innbyggere som mener seg uriktig eller urettferdig behandlet, og slik påse at den kommunale forvaltning ikke gjør feil eller begår urett mot den enkelte innbygger. Ombudet skal kunne gi informasjon, råd og veiledning, men også kunne hjelpe med klager på kommunens saksbehandling i enkeltsaker. Da er det underforstått at man må ha taushetsplikt.

Partiet De Kristne mener at den offentlige skolestrukturen i Haugesund i stor grad skal følge dagens skolegrenser. I tilfeller der endring av skolegrenser vurderes å endres, må dette kun skje etter gode faglige og strukturelle vurderinger, slik at det ikke bygges unødig store skoler.

Vi er skeptiske til at Haraldsvang skole skal bli for stor, og vil lansere følgende idé: Austerheim skole behøver opprustning i nærmeste framtid, derfor bør det vurderes om det kan være en god løsning å bygge en ny ungdomsskole ved Austheim skole. Denne skolen skal da være for elever fra Austrheim skole, Saltveit skole og deler av elevmassen fra Gard skole.

Partiet De Kristne mener for øvrig at Haugesund kommune skal legge til rette for friskoler som ønsker å etablere seg i Haugesund, på alle alderstrinn.

Vi er et parti som har konstruktive forslag og løsninger på utfordringer vårt samfunn står ovenfor. Vi vil at Haugesund fortsatt skal være en flott by å bo i på alle måter, og vi vil gjerne bidra til dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags