Ordførerens svar om omkjøringsvegen Fv. 47 Veakrossen – Åkrehamn sør

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDEBATT: I et innlegg i Haugesunds Avis den 1. oktober blir ordføreren i Karmøy utfordret av Gunvar Mikkelsen, Agnar Didriksen og Per Magnus Haugen Presthammer om å besvare noen konkrete spørsmål om den godkjente kommunedelplan for ny fv47 fra Åkra sør til Veakrossen.

Bakgrunnen for spørsmålene er at Sivilombudsmannen i en uttalelse har bedt om at Kommunal- og Moderniseringsdepartementet behandler godkjenningen av kommunedelplanen på nytt. Sivilombudsmannen mener at departementets godkjenning ikke oppfyller kravene i naturmangfoldloven.

Forfatterne av innlegget spør innledningsvis om ikke ordføreren anerkjenner naturmangfoldloven. Selvfølgelig gjør jeg det, på lik linje med de øvrige lover som er vedtatt av Stortinget. Naturmangfoldloven inngår i et samspill med det øvrige lovverk. Som eksempel er naturmangfoldloven en av flere lover som skal legges til grunn når det fattes planvedtak i medhold av plan- og bygningsloven. Andre relevante lover i denne forbindelse er for eksempel jordloven og forurensningsloven.

Når en plan er utarbeidet og behandlet i medhold av plan- og bygningsloven, er forholdet til andre hensyn beskrevet og vurdert. Dette gjelder også kommunedelplanen for ny fv47 fra Åkra sør til Veakrossen. Et stort flertall i kommunestyret vurderte ved behandlingen, at den planlagte vegen ikke var i sterk konflikt med naturmangfoldet i området og at planen derfor kunne godkjennes. Dette synet delte for øvrig også daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

At Sivilombudsmannen finner at vedtaket ikke er godt nok vurdert i henhold til de krav som naturmangfoldloven stiller, tar jeg til etterretning. Etter min vurdering finnes det i grunnlagsmaterialet for utarbeidingen av planen, god og grundig dokumentasjon på at er dette er forhold som er vurdert på en god måte.

Forfatterne viser også til at Miljøverndepartementet i 2012 konkluderte med at Karmøy kommunes vedtak av kommunedelplan for samme vegstrekning ikke kunne godkjennes. Det er som kjent - ikke uvanlig - at det blir fattet nye vedtak når det er gjort nye utredninger og vurderinger eller folkevalget organer utformer ny politikk. Dette har altså skjedd i dette tilfellet. Etter min oppfatning er dette en av styrkene ved norsk forvaltning og demokrati.

Videre stilles det spørsmål om hvor mye penger som til nå er brukt på planlegging av vegen. Planleggingen finansieres og administreres av Haugalandspakken. Kostnadene er ifølge prosjektleder ca. 40 mill. og inkluderer reguleringsplan og byggeplan. Dette er ca. 6% av de beregnede prosjektkostnadene for veganlegget.

Avslutningsvis blir det i innlegget pekt på vegprosjekter som kan være et alternativ til det vedtatte planforslaget. To av de prosjektene som man peker på, ny kryssløsning i Veakrossen og forlengelse av Engvegen, inngår i planene for ny fv47.

For øvrig viser jeg til de omfattende svarene mine i kommunestyremøtet sist på spørsmålene fremsatt av Helge Thorheim (Uah) og Odd Magne Hansen (SV). Spørsmålene og svarene ligger i protokollen lett tilgjengelig på kommunes nettsider.

LES OGSÅ: – Det siste dette prosjektet trenger, er ny usikkerhet (#ABO)

Ordfører

Jarle Nilsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags