Reformstafetten

Av
DEL

LeserbrevKan et 4-manns stafettlag bli erstattet av et 3-manns stafettlag og så forlange samme resultat?

Fra 1. januar 2016 ble nærpolitireformen iverksatt for å effektivisere politistyrkene rundt om i landet. For Karmøy lensmannskontor førte omstillingen til at fire stillinger og deres oppgaver ble flyttet. Fastlandssiden ble i tillegg underlagt Karmøy lensmannskontor.

Påstanden om at politiet har patruljer ute når det forventes og etterforsker i det tempoet ressursene tillater, gjør meg urolig.

– Vi driver med forebygging og etterretning og har fylt opp kravene som er stilt til oss i forhold til reformen, sier lensmannen.

Det at lensmannskontoret oppfyller reformen sikrer ikke befolkningen den tryggheten mange forventer.

Politikerne sentralt er så reformkåte at de mister gangsynet og på den måten unngår de kontakt med den allerede utøvende organisasjon. De stadig nye påleggene og arbeidsoppgavene som blir vedtatt og sendt ut, har i mange tilfeller kun papirstillinger, det blir ikke mer politi eller for den del flere legespesialister fordi noen har funnet en ny reform (ref. aktuell kreftsak i mediene).

Det minste en kunne forlange i denne saken er at politimesteren tar ressursbekymringene alvorligere og ikke unnskylder seg med at han kan ikke gjøre noe med ressurssituasjonen. Det må da være hans oppgave å opplyse reformrytterne sentralt at det må endringer til.

Det må være publikum og ansatte som skal være i fokus, ikke en reform som har blitt vedtatt av reformrytterne. Det kan snus mange steiner, men når alle steinene er snudd flere ganger, uten at positive endringer synliggjøres til det bedre, må det fylles på med flere og nye.

PS: Har avstandene blitt kortere og bilene raskere pga. et politisk vedtak?

Asbjørn Eik-Nes

Leder og 1. kandidat kommunevalget

Karmøy

Følg på: asb-eik@online.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags