Satser Karmøy Kommune på reiseliv i Skudeneshavn?

Av
DEL

LeserbrevSom leder for Skudeneshavn Historielag var det svært skuffende å se budsjettet som ble lagt frem fra administrasjonen denne gangen. Det har seg slik at de siste fire årene så har Museet i Mælandsgården hatt en formidabel økning i besøk av cruise passasjerer, og er nå kommet til et nivå hvor vi ikke klarer å ta imot flere uten at vi får en mer robust organisasjon for å drifte dette. For oss er dette viktig, ikke bare for å vise frem det flotte museet vi har og den unike byen, men det gir også et godt økonomisk tilskudd til driften. Dog er ikke dette nok til å ansette i faste stillinger.

Vi tok derfor kontakt med Ordfører og administrasjonen i mai/Juni for å se på mulighetene til å få ekstra ressurser til Kulturetaten for å profesjonalisere arbeidet inn mot markedet, styrke markedsføring og formidling rettet mot dette markedet. Slik det er nå, er mye av arbeidet basert på dugnad og enkeltpersoner, og ikke et system som er robust nok til å tåle den økningen som kommer i 2019 og ikke minst i 2020. Nå ser vi med skuffelse at administrasjonen ikke har lagt inn nye ressurser til dette.

Nå er det slik at det var på initiativ fra kommunene på Haugalandet, gjennom Destinasjon Haugaland at denne cruise trafikken har blitt til. Dette er veldig positivt for regionen men det blir vel mye å takle med frivillighets arbeid fra Historielaget. Vi har satt i gang flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, men det trengs en profesjonell oppfølging mot cruise rederiene, guide selskapene, busselskaper, destinasjon Haugaland mm. Det å vise frem selve museet er bare en liten; og kanskje den letteste, delen av det hele. Logistikken rundt kontakten med aktørene samt markedsføre museet er tidkrevende og fordrer at man har forståelse for helheten. Det hører med at bestillinger gjerne kommer kvelden før gjestene kommer, slik at man må ha beredskap til å få alt på plass i tide.

Vi har også hatt møte med Destinasjon Haugaland, hvor vi fikk vite at det forventes en dobling av gjester i 2020, og at det er ventet over 120 000 besøkende over kaien i Haugesund. Dette registrerer vi at kommunen også har tatt med som en kommentar til det fremlagt budsjettet. Destinasjon Haugaland sier de regner Museet i Mælandsgården, sammen med Avaldsnes og Åkrafjorden som de tre viktigste pilarer når de selger seg inn til cruise rederiene. Vi har også som et mål og få de små cruise båtene som kan, til å legge til i Skudeneshavn. Vi har hatt tilfeller hvor disse legger til i Haugesund med 100 passasjerer, også vil 60 av disse besøke Skudeneshavn. Da ville det blitt bedre at båten kommer inn her. Det ville også gi beder muligheter for det lokale næringsliv tjene noe på oppholdet. Men med den strukturen vi har i dag, blir det umulig å ta imot en slik økning. Det vil være utrolig trist å måtte si nei til å ta imot cruisegjester.

Det vi ønsker er en person fra kulturavdelingen som kan være med å håndtere den store økningen av gjester som kommer i årene fremover, og at en kan bygge opp et profesjonelt tilbud i Skudeneshavn, på lik linje med Avaldsnes. Vi har vel så mye gjester i Skudenes som på Avaldsnes, men der har de flere faste stillinger og det er budsjettert med flere millioner i investeringer. Vi har en ¼ stilling pluss frivillighet.

Vi mener dette ikke må sees på som en utgift, men en investering i reiseliv. Ringvirkningene er store og bidrar til at Skudeneshavn blir en attraktiv del av satsingen på Haugalandet. Nå håper vi at politikerne ser utfordringen her, og gjør noe med budsjettet, slik at vi ikke må stenge for cruise passasjerer.

Hilsen Hans Falnes Ellingsen, Leder i Skudenes Historielag

Hans Falnes Ellingsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags