Sentrumshandel i Kopervik - Vi må utnytte potensialet i det vi allerede har!

Av
DEL

LeserbrevVi har mange ønsker og langsiktige mål i Kopervik. Vi snakker om kulturhus, havnepromenade, at vi trenger dagligvarebutikk i sentrum, at vi trenger flere trekkplaster i sentrum etc. Det er mange gode tanker som vil være positive for byen på sikt og som vi må arbeide videre med, men jeg mener at vi også må se på hva vi faktisk har og utnytte dets potensial i større grad. Tiltak må gjøres i dag for at sentrumshandelen skal opprettholdes, og helst økes. Kopervik er i dag det området på Karmøy med høyest omsetning i varehandelen, men det er liten tvil om at sentrumshandelen har sett bedre tider. Næringsparken på Bygnes har hatt stor utvikling de seneste årene, og vil nok fortsatt ha utvikling framover (heldigvis). Dette tror jeg styrker handelen i hele byen. Men for å ha et levende sentrum trenger vi også handel der, og jeg er overbevist om at det ikke går rundt i lengden med bare selvstendige nisjebutikker. De er med på å skape et mangfold som gir sentrum noe næringsparkene ikke har, men vi trenger også noen tunge trekkplaster i sentrum. Vi trenger et senter. Vi trenger noen større kjedebutikker. Vi trenger flere «konkurrerende» butikker.

Jeg og flere andre har nevnt Kopparen som en mulig løsning på dette. Plasseringsmessig er Kopparen perfekt, mtp. nærhet til hovedveien samtidig som senteret er plassert slik at avstanden til parken og hovedgaten virker kort. Dog tror jeg veien er svært lang å gå for at det noensinne skal bli en realitet. Eiendommen er i dag utleid til offentlige etater av forskjellige slag, supplert med idrett og frivillighet. Så lenge det offentlige er inne som en trygg og god leietaker har Berg Eiendom, som eier senteret, ingen insentiver for å fornye det og aktivt arbeide for å få inn leietakere fra varehandelen.

Men hvis vi ser på hva vi har, så er det allerede et kjøpesenter i sentrum, som blant annet inneholder den siste dagligvarebutikken i sentrum, i tillegg til bakeri, apotek, vinmonopol, lekebutikk, post mm. Vinmonopolet har nå utvidet og forlenget leieavtalen, etter en viktig beslutning fra politikerne om å ikke tillate flytting ut av sentrum. Denne beslutningen ble begrunnet med et ønske om å ivareta sentrumshandelen. Kjempebra! Men tjener sentrum på sin nærhet til et tyngdepunkt som Coop-senteret og Vinmonopolet? Jeg tror svaret er ja, men ikke i stor nok grad. Senteret ligger i sentrum, men har likevel ryggen til. Opplevd avstand er langt større enn de 360 meterne det er til hovedgaten (til sammenligning er avstanden omtrent den samme som fra Markedet til butikkene ved Victorahjørna i Haugesund). Gående mellom senteret og resten av byen møter en sideinngang som nettopp er en sideinngang (du ser den hvis du vet om den, men hvis ikke virker senteret avstengt i retning sentrumsgatene). Kjørende som skal mellom senteret og bygatene må først ut på hovedveien og kjøre rundt hele Sveinsvolljordet, slik at også for kjørende er opplevd avstand til resten av sentrum stor.

For å løse dette mener jeg politikerne og kommunen bør vise samme handlekraft som i tilfellet med delvis åpning av gågaten. Vi må se på hvordan vi kan redusere opplevd avstand mellom Coop og hovedgaten, slik at sentrum kan tjene mer på sin nærhet til senteret og at senteret kan tjene mer på sin nærhet til sentrum. Mitt forslag til et første steg er å utvide veien på baksiden av senteret (mot Ungdoms/Alders-senteret), og gjøre den til en sentrumsgate med fortau på begge sider, og gjør det samme med gangstien som i dag går mellom rådhuset og U/A-senteret, slik at vi har en kobling for både gående og kjørende mellom Coop-senteret og statsråd Vinjes gate. Om Coop i tillegg lager en inviterende inngang ut til det nye fortauet i stedet for dagens lukkede sideinngang, så tror jeg den opplevde avstanden har blitt betydelig redusert.

Jeg er overbevist over at dette noe både senteret, Coop Extra og sentrumshandelen vi tjene på. Ved hjelp av relativt enkle tiltak så vil både Coop-senteret og resten av sentrum bli mer attraktive for handel. Og blir de attraktive kan en utvidelse av senteret fort bli gunstig. For jeg tror at om vi ønsker flere tyngdepunkt som trekker folk til sentrum i form av større kjedebutikker, så er dette senteret eneste sted som vil kunne være attraktivt nok. Coop ønsker nok i hovedsak å utvikle eiendommer for sine egne butikker, men også de bør se at det er viktig å utvikle seg selv og området rundt for å kunne konkurrere med de store aktørene i næringsparkene. Flere besøkende til senteret vil gi flere handlende hos Coop. Om ikke Coop ønsker å utvikle eiendommen videre selv, så bør de vurdere et samarbeid med andre aktører. Siste eksempel jeg har sett på dette er i Rørvik i Trøndelag (som er en mindre by enn Kopervik), hvor Coop har gått sammen med Thon om å utvide et senter i byen til å inkludere ca. 30 butikker og 20–30 leiligheter. Dette er noe som absolutt burde vært mulig også i Kopervik.

Så for å oppsummere tror jeg det er tre ting som er viktige for å opprettholde og forhåpentligvis styrke sentrumshandelen:
1. Videre utvikling på Bygnes er bra, forutsatt at det skjer i form av større varehus som i dag.
2. Knytte Coop-senteret og resten av sentrum tettere sammen og redusere opplevde avstander ved å lage baksiden av Coop-senteret til sentrumsgate og koble denne til statsråd Vinjes gate.
3. Utvikle Coop-senteret videre først og fremst ved å «snu seg» mer mot sentrum, og etter hvert også gjøre det til et fullverdig kjøpesenter (utgangspunktet med dagens leietaker-miks er svært bra).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags