Si det som det er, ordfører

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy Foto:

Av
DEL

LeserbrevI det siste har vi vært vitner til en merkelig håndtering av den økonomiske krisen i Haugalandspakken fra ordføreren i Karmøy sin side. Fakta i saken er: Samferdselssjefen i Rogaland fylkeskommune sier at det er 792 millioner kroner igjen i Haugalandspakken, som skal fordeles på flere prosjekter i kommunene på Haugalandet. Men på grunn av usikkerhet ved kostnadene til prosjektene, samt på grunn av generell prisstigning (inflasjon), bør det legges inn en buffer på minst 250 millioner kroner, noe som gjør at det kun er 542 millioner kroner igjen til såkalte ikke-låste prosjekter.

Likevel har ordføreren fremmet følgende tre argumenter gjentatte ganger, senest til kommunestyret i Karmøy i går:

1. Ordføreren hevder at omkjøringsveien er fullfinansiert, på tross av at samferdselssjefen sier at den ikke er det. Ordføreren insinuerer altså at alle andre kommuner i Haugalandspakken skal gi slipp på sine prosjekter for at Karmøy skal få realisert omkjøringsveien (!), i tillegg til at bufferen da også nødvendigvis må reduseres til et uforsvarlig lavt beløp (rundt 90 millioner kroner).

2. Ordføreren hevder at bufferen ikke bør være på 250 millioner kroner, men på 10 prosent, om vi tolker ham riktig. Da kan vi opplyse om at bufferen på 250 millioner kroner utgjør en prisusikkerhet på kun 10 prosent (180 millioner kroner) av gjenværende prosjekter. De resterende 70 millionene av bufferen kommer fra økte utgifter som en følge av den generelle prisstigningen i samfunnet. Er ordføreren i det hele tatt klar over konsekvensene ved å beregne en for lav buffer? Noe sånt kan medføre at Haugalandspakken går konkurs, noe som igjen vil kunne gå utover lokale entreprenører.

3. Ordføreren mener det er «raust» av Karmøy å kunne tilby at Veakrossen-Helganes skrotes, og at Karmøy derfor må få omkjøringsveien. Det er et syltynt argument. Veakrossen-Helganes ble foreslått skrotet allerede i juni på grunn av for høye kostnader og sterke innsigelser fra Fylkesmannen, og vil uansett ikke kunne bygges nå. Dette er ikke noe Karmøy kan «tilby» styringsgruppa, for her har ikke Karmøy noe valg. Alle i styringsgruppa vet dette.

Så: Hvorfor sier ikke bare ordføreren det som det er? Altså at: Kommer det ingen takstøkning, kommer det ingen omkjøringsvei. Kommer det en takstøkning, kan det komme en omkjøringsvei, såfremt ikke kommunaldepartementet fremmer krav om miljøtunnel. Kommer det krav om miljøtunnel, er omkjøringsveien trolig historie.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags