Snakker du sant om Fjord Motorpark, Andre Kidess?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev«Ingen som snakker sant får kjeft». Dette har mine barn fått beskjed om. Det har fungert over all forventning, sannheten har i stor grad kommet fram. Men det har også medført at far har måtte svelge både en og to ganger når historier om knuste vinduer, ødelagte fjernkontroller, mista bankkort og malingsøl har blitt brakt til torgs.

Til ledelsen i Fjord Motorpark vil jeg gjerne komme med samme oppfordring, om dere snakker sant er det ingen som vil bli sinte på dere!

Behov for sannhet og avklarende informasjon er nå prekær. Karmøy kommune er i ferd med å gjennomføre en prosess hvor man tar i bruk det kraftigste sivilrettslige middel storsamfunnet kan møte en vanlig borger med, tvangsovertakelse av eiendommer ved ekspropriasjon.

Prosessen som endte opp med vedtak i Karmøy kommunestyre i fjor om tvangsinnløsning av store private eiendommer på Helganes ble tuftet på det premisset at Fjord motorparks anlegg var økonomisk gjennomførbart, og ville gi positiv kontantstrøm fra dag én. Den grunnleggende forutsetningen for dette, er at «Byggetrinn én», som er beskrevet i FMP sin forretningsplanen fra 2016, vil koste 117 millioner.

Nå har vi kommet i den svært beklagelige situasjonen at denne økonomiske forutsetningen virker mer og mer urealistisk. Det holder å peke på et par forhold:

Fjord Motorpark mottok tidlig i år anbud fra flere ulike entreprenører. Når pressen etterspør disse anbudene, som var klare i februar, får man servert ulne, uklare og svært lite presise svar, for å uttrykke det diplomatisk. Uttalelser, eller mangel på sådanne, fra daglig leder i FMP kan ikke tolkes på annen måte enn at anbudene ble vesentlige dyrere enn antatt, og at man nå er tvunget til å vurdere en svært nedskalert løsning i forhold til det anlegget kommunepolitikerne i Karmøy la til grunn for sitt ekspropriasjonsvedtak.

I tillegg er det nå også kjent at det utenfor Lillesand planlegges et anlegg sydd over samme lest som FMP, altså et flerbruks motorsportsanlegg. Arealet for dette anlegget er så å si identisk med FMP, 5–600 mål, antall baner og aktiviteter likeså. Her er investeringsbehovet anslått til et sted mellom 300 og 400 millioner kroner.

Så min oppfordring til styreleder André Kidess kan du svare på følgende? Basert på de innkomne anbudene FMP har mottatt, hva er et realistisk anslag for prisen på Byggetrinn én? Du vet, «Byggetrinn én» slik det er beskrevet i forretningsplanen fra 2016, og som der er beregnet til 117 millioner kroner.

Hvorfor maser jeg så veldig på dette? Fordi det nå ser ut for meg som om man er i ferd med å gjennomføre en tvangsovertakelse av privat eiendom på Helganes til et prosjekt som viser seg å ikke være økonomisk gjennomførbart.

Nå skal jeg skrive det jeg TROR er sannheten om prisen på FMP. De innkomne anbudene viser at anlegget blir vesentlig mer kostbart enn det som tidligere er kommunisert. Jeg tror Byggetrinn én, med tilhørende nødvendig infrastruktur, vil koste mellom 200 og 300 millioner kroner. Dette faktum ønsker selvsagt ikke FMP å kommunisere for offentligheten, før de private eiendommene er beslaglagt og i FMP sin besittelse. En slik pris vil selvsagt være ødeleggende for økonomien i prosjektet.

André Kidess, du som sitter på fasiten, stemmer mine antakelser for prisen på Byggetrinn én? Jeg lover å ikke kjefte på deg hvis du forteller sannheten! 

Nils Wergeland Krog

Leder Miljøpartiet De Grønne, Karmøy

Karmøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags