Storøys monsterturbiner

Erik Brinchmann: Beboerne på Hasseløy, Vibrandsøy og Osnes nord i Karmøy og kanskje i store deler av Haugesund, kan nå «glede» seg til døgnkontinuerlig støy

Erik Brinchmann: Beboerne på Hasseløy, Vibrandsøy og Osnes nord i Karmøy og kanskje i store deler av Haugesund, kan nå «glede» seg til døgnkontinuerlig støy

Av
DEL

MeningerDe to store vindturbinene på Storøy vil bli en belastning for Haugesund så lenge de får stå der.

Den opprinnelige søknaden utbygger Solvind Prosjekt sendte til NVE gjaldt to vindturbiner à 0.8 MW. Karmøy kommune godkjente i utgangspunktet en reguleringsplan for Storøy for disse to turbinene. Turbinene har nå vokst til 2 x 3.5 MW; dvs. 7MW til sammen etter først en økning til 6 MW som er den godkjente konsesjonen fra NVE/OED i 2014. Da det ble søkt om økt størrelse på turbinene, fikk Karmøy kommune uttale seg, men hadde ingen motforestillinger til et utvidet prosjekt. Dermed ga NVE med hjemmel i Energiloven tillatelse (konsesjon).

Storøy ligger nær Haugesund kommune (rett vest av Haugesunds sentrale områder) som har en stor boligkonsentrasjon på Hasseløy og langs Karmsundet. I tillegg ligger perlen Vibrandsøy nærmest. Derfor har Haugesund kommune to ganger (august 2009 og mai 2013) enstemmig protestert mot planene/konsesjonsvedtaket. Protestene gikk i hovedsak på støyen fra turbinene som vil påvirke ovennevnte bebyggelse samt Vibrandsøy med dets kvaliteter mht. natur, kulturlandskap, friluftsliv og miljø. Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland har også gått imot utbyggingen. Videre vedtok Fylkesutvalget i Rogaland i mai 2013 å frarå at det gis konsesjon. Som nesten alle klager mot de planlagte vindturbinparkene som spretter opp i hele Norge avviste NVE og ankeinstansen OED disse. Konsesjon til Storøyprosjektet ble således gitt av OED mars 2014. Økningen av turbinene som medførte en utvidelse av konsesjonen fra 6 til 7 MW ble godkjent av NVE i juni 2016.

Verken Karmøy kommune eller NVE/OED, tok hensyn til Haugesund kommunes synspunkter (innsigelse) som nærmeste nabo. Men da en større vindindustripark med 16 turbiner (Karmøy Vindpark v/Alpiq EcoPower, Sveits) var omsøkt i heiområdene sør for Kopervik, gikk Karmøy kommunestyre nesten enstemmig imot søknaden. Så hvorfor denne forskjellen? Var det for å «glede» store deler av Haugesunds befolkning?

Mer konkret om støy. Støyen fra vindturbiner kommer i hovedsak fra vingene som roterer med en hastighet opp til 300 km/t ute på spissen. Støyen er det som kaller bredspektret og inneholder både høye (diskant) og lave (bass) frekvenser. På nært hold dominerer de høye frekvensene og lyden høres ofte ut som en svisjelyd når du står under en turbin. På større avstander (over ca. 500 m) blir mye av de høye frekvensene «vasket bort» av atmosfæren mens de lave svekkes lite. Derfor domineres hørselsinntrykket på større avstander vanligvis av en dypere lyd som mange beskriver som lyden av en trailer med motoren på eller et fly som «henger over huset».

Vurderingen av støynivået for vindturbinene på Storøy er utført av ENERCON GmbH. Det er samme firma som produserer turbinene! Vurderingen er ikke verifisert av mer nøytrale institutter slik som er vanlig. Ifølge den framlagte støymodellen skal støynivået ved alle boliger være under 45 dB (A) Lden som ifølge Støyretningslinjen er grensen for støy.

Den hørbare støyen kan imidlertid bre seg langt og bli plagsom på opptil 3 (tre) kilometers avstand – i særdeleshet når den forplanter seg over vann som er en hard akustisk flate som ikke demper lyd. Mellom turbinene og Haugesund ligger havoverflaten i Karmsundet og Vibrandsøysundet. Støyens styrke varierer også syklisk en stor del av tiden, noe som gjør den ekstra plagsom.

Det er først når vindkraftanleggene kommer i drift at det virkelige støynivået avdekkes – men da er det for sent!

Det har mange allerede fått oppleve i Rogaland og Agder (bl.a. Egersund og Lista). En helseundersøkelse på Lista i 2015/2016 viser at halvparten av naboene innenfor en avstand på 1 km opplever støyen som plagsom til svært plagsom.

Eksperter har tatt til orde for at minste tillatte avstand mellom boliger og store vindturbiner må settes til 2 km! Til orientering er avstandene fra Storøys monsterturbiner til Løvågen, Vibrandsøy sør og Osnes i størrelsesorden 900 til 1000 meter.

Beboerne på Hasseløy, Vibrandsøy og Osnes nord i Karmøy og kanskje i store deler av Haugesund, kan nå «glede» seg til døgnkontinuerlig støy som kan bli ganske plagsom ved enkelte vindretninger som nordvestlige vinder i sommerhalvåret. Visuell forsøpling og til tider også skyggekast står også på menyen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags