Svar til ordfører Jarle Nilsen om omkjøringsveien

HUBRO: Omkjøringsveien vil få negative konsekvenser for hubroparet som lever i det aktuelle området. Et hubropar som for øvrig er produktivt, og som trolig er avgjørende for at arten ikke skal forsvinne fra Karmøy de kommende årene. Samlet sett er det nå ca. bare tusen hubroer igjen i Norge, og arten er listet som sterkt truet på rødlisten.

HUBRO: Omkjøringsveien vil få negative konsekvenser for hubroparet som lever i det aktuelle området. Et hubropar som for øvrig er produktivt, og som trolig er avgjørende for at arten ikke skal forsvinne fra Karmøy de kommende årene. Samlet sett er det nå ca. bare tusen hubroer igjen i Norge, og arten er listet som sterkt truet på rødlisten. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDEBATT: Jeg ønsker å takke ordføreren for svar angående omkjøringsveien. Respons på leserbrev om denne saken er ikke hverdagskost for oss som har kjempet mot disse planene i ti år nå. Det var dog ikke uventet at ordføreren kom til å «skjule seg bak» argumenter om endret statlig politikk, og et stort flertall i kommunestyret.

Ordføreren skriver blant annet at «et stort flertall i kommunestyret vurderte ved behandlingen, at den planlagte vegen ikke var i sterk konflikt med naturmangfoldet i området og at planen derfor kunne godkjennes.» Jeg ønsker å spørre ordføreren konkrete hvilke vurderinger som ble gjort i den forbindelse. Utgjør ikke en forringelse, eller i verste fall ødeleggelse, av den sterkt truede hubroens hekketerritorium en sterk nok konflikt?

I tillegg kommer blant annet ødeleggelse av tre vipelokaliteter (også sterkt truet), den utvalgte naturtypen kystlynghei, samt hensynet til naturreservatet Heiavatnet. Jeg ønsker å minne ordføreren om at Klima- og miljødepartementets i sin uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet mente at oppdaterte trafikktall viste at det nå var av enda mindre samfunnsmessig nytte å anlegge veien, samt at det forelå fakta om arter og naturtyper som vil gjøre det enda mer konfliktfylt å bygge veien nå, sammenlignet med første gang den ble behandlet på departementsnivå.

Ordføreren skriver videre at «det er som kjent – ikke uvanlig – at det blir fattet nye vedtak når det er det er gjort nye utredninger og vurderinger eller folkevalgte organer utformer ny politikk.» Jeg ønsker å minne ordføreren om at også Klima- og miljødepartementet var styrt av Høyre når de kom med uttalelsen som jeg refererer til ovenfor. Høyre spriker derfor i beste fall i denne saken, og med tanke på at det er Klima- og miljødepartementet som har utformet naturmangfoldloven, og som også har ansvaret for å sørge for at denne loven blir korrekt implementert i forvaltningens vedtak, så ville jeg stolt mer på Klima- og miljødepartementets konklusjon her, enn hva gjelder Kommunal og moderniseringsdepartementet. Akkurat dét tror jeg også en domstol vil være enig med meg i.

Jeg ønsker også utfordre ordføreren på to spørsmål til: Hva vil omkjøringsveien koste, og er det slik at ordføreren ser for seg økt utbygging i de landbruksområdene som blir liggende «inneklemt» mellom en omkjøringsvei og bebyggelsen på Åkra?

Jeg håper at ordføreren nå er villig til å se på saken med nye øyne, og ta en reell vurdering på om denne gigantiske veien virkelig er det som Åkra trenger nå – det er fortsatt ikke for sent å snu. Et innbyggerforslag fra Karmøy MDG fikk raskt tilstrekkelig med underskrifter til at det må bli behandlet av kommunestyret. Forslaget impliserer blant annet en avventning av behandlingen av reguleringsplanen til etter neste kommunevalg i 2019. På denne måten kan saken bli en viktig valgkampsak, og velgerne får da muligheten til i større grad å påvirke sakens utfall.

Karmøy FrP har nå signalisert at de kommer til å ta en intern runde på saken om ikke så lenge, og trolig da avgjøre om de ønsker å godkjenne den kommende reguleringsplanen. Jeg håper at Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet nå gjør det samme, og at fornuften til slutt vil seire i denne saken. Jeg savner forresten en uttalelse fra Senterpartiet i denne saken, som vi vet, vil en omkjøringsvei ikke bare medføre at anslagsvis 100 dekar innmark vil bli asfaltert over, den vil også gjøre driften utfordrende for bøndene på Ådland, Åkra og Heia.

Det er ingen grunn til å bruke ytterligere titalls millioner på å planlegge en vei som kommer til å bli stoppet enten ved at departementet snur, ved hjelp av en ny regjering (som tar naturmangfoldloven på alvor) eller i rettssystemet. Bruk heller pengene på alle de tiltakene som jeg, sammen med Agnar Didriksen og Per Magnus Haugen Presthammer, foreslo i vårt forrige leserbrev. Det er nok å ta av i så måte.

Gunvar Mikkelsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags