Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Ørjan Fjellkårstad (Sp) om omkjøringsveien

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

DEBATT: Svar til Ørjan Fjellkårstad (Sp) om omkjøringsveien.

Debattinnlegget til Fjellkårstad i Senterpartiet er så fullt av usannheter, gale påstander og stråmannsargumentasjon at det ikke kan stå uimotsagt.

Vi tar påstandene til Fjellkårstad i tur og orden:

Ei rekke politikarar på Karmøy meiner plutseleg at to rundkjøringar vil løyse store belastningar av noverande strekning. Vi har foreslått mange andre grep også (i tillegg til de to sårt tiltrengte rundkjøringene), noe som Fjellkårstad ville vært klar over hvis han hadde tatt seg tid til å lese våre tidligere kronikker og debattinnlegg.

Det å bygge rundkjøring i 2018 i direkte tilknyting til fv47, tilhøyrar fortida. Hvis man tar en titt på Statens vegvesens planer for Veasletta, så vil man se at de ser for seg ikke mindre enn to rundkjøringer der – så fullstendig i fortiden er vi vel ikke. Apropos rundkjøringer og trafikkløsninger ellers; hva med alle andre sårt tiltrengte veiprosjekter på Karmøy, som ikke vil bli realiserte på grunn av kostnadsøkningen for omkjøringsveien? Bør man ikke heller så fort som mulig gjøre noe med de underdimensjonerte rundkjøringene ved Fv47/Helganesveien, der tungtrafikken står i stampe til og fra Husøy, og på Velde for eksempel? Vi minner samtidig om at det er en firedobling (!) av trafikkmengden fra Åkra sør (Liknes) til Norheim – og alle vet hvor på Karmøy køene er.

Vegprosjektet Veakrossen-Ådland vil skape nye næringar, innovasjon og framtidige arbeidsplassar som kommunen vår sårt treng. Dette er stråmannsargumentasjon på sitt verste. Veiprosjektet i seg selv vil ikke skape noen nye næringer, innovasjon eller fremtidige (permanente) arbeidsplasser. Vi antar at Fjellkårstad her sikter til at omkjøringsveien medfører at ca. 750 dekar dyrka mark vil ligge mellom eksisterende bebyggelse og ny omkjøringsvei, og at disse områdene da (kanskje) vil kunne omreguleres til bolig og næring? Er dette virkelig Senterparti-politikk? Vi minner om at matjord blir mer og mer verdt etter som klimaendringene bare vil bli mer og mer fremtredende. Å bygge ned så store arealer av matjord er kunnskapsløst – bokstavelig talt helt på jordet. Trolig kommer ikke Fylkesmannen og Staten for øvrig til å tillate det heller. Det er heller ikke mangel på bolig- og næringstomter på Åkra, så argumentet om at bare denne veien kommer, «så vil alt gå så meget bedre», faller på sin egen urimelighet.

Til saman på eksisterande veg er det 35 direkte eller indirekte gangfelt som er i tett forbindelse med sentrum, idrettsanlegg, skule og barnehage. Det faktiske antallet gangfelt som krysser Fv. 47 på den aktuelle strekningen er 14. Det er mange, men sånn vil det nødvendigvis være i tettbygde strøk – omkjøringsvei eller ei. Vi ønsker at det bygges flere underganger (ev. overganger) på Åkra, der forholdene ligger til rette for dette – dette tror vi kan forhindre flere påkjørsler enn hva en omkjøringsvei kan. I tillegg vil vi oppgradere Austre Karmøyveg (Fv 511) for å legge til rette for at enda flere velger den som «omkjøringsvei». Vi ønsker også en forlengelse av Engveien, samt å knytte sammen Grindhaug, Tjøsvoll øst og Sevland, for å kanalisere mer trafikk utenom Åkra sentrum.

Dagens problemstilling er at det store rushet i hjerte av sentrum legg ein dempar for eit attraktivt bysentrum. Dette er grunnen til at vi mener at 0+-alternativet, der man blant annet bruker Klæhaugveien som en «omkjøringsvei», er å foretrekke hvis man vil skape et trivelig sentrum rundt Krossen på Åkra.

Noverande vegnett er ikkje tilrettelagt for ei effektiv, rask og trafikksikker framkomst for utrykkingskøyretøya. Som Fjellkårstad sikkert vet, så er det brannstasjoner både i Kopervik, på Åkra og i Skudenes, så de kommer frem når tiden er knapp. Legevakten er på Åkra, og vi tror ikke en omkjøringsvei ville gitt noe særlig kortere responstid for ambulansen.

I følge rapporten frå Statens vegvesen viser skadestatistikken en rekke alvorlige ulykker mellom Veakrossen og Ådland, som har resultert i dødsulykker. Hvilken rapport er det det siktes til her, Fjellkårstad? Om man ser på Statens vegvesens egen ulykkesstatistikk, så ser man at strekningen Åkra sør til Veakrossen ikke har vært spesielt ulykkesutsatt de siste ti årene (og det har ikke vært noen dødsulykker i samme periode), for eksempel sammenlignet med den like lange strekningen fra Eide til Håvik (se figur).

 

Det er et viktig poeng at mye av trafikken på Åkra blir værende selv om man bygger en omkjøringsvei. Vet Fjellkårstad forresten hvor mye av trafikken på Åkra som er gjennomgangstrafikk? Statens vegvesen vet heller ikke, de har i hvert fall ikke gått ut offentlig med tallene – selv om de enkelt kunne funnet det ut ved å analysere data fra bomstasjonene på Liknes og Veasletta.

Eg godtar ikkje at det kan være mitt barns liv som går tapt, som eit resultat av ein veg som er overbelasta og ikkje tilrettelagt for mjuke trafikantar. Ingen av oss vil at barn eller andre skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikken, og nettopp derfor ønsker vi å forbedre trafikksikkerheten for barn og andre myke trafikanter på Åkra.

Vi treng ein veg som er bygd for framtidig utvikling, i hjertet av Karmøy. Nei, det vi trenger, mer enn noen gang, er lokal matproduksjon, et rikt biologisk mangfold (og det er derfor vi har naturmangfoldloven) og friluftslivsområder (uten trafikkstøy!) der folk bor, i tillegg til en oppgradering av veiforholdene på Åkra, ikke i Åkramarka. Det er til nå to innsigelser (Fylkesmannen) og ett avslag (Miljøverndepartementet (MD)) på statlig nivå i saken, i tillegg til den siste uttalelsen fra Sivilombudsmannen. Hvor mye tid og penger skal man kaste bort på dette prosjektet? Det er forresten nå nøyaktig seks år (!) siden Solhjell og MD underkjente kommunedelplanen, da med en grundig henvisning til naturmangfoldloven.

Senterpartiet på Karmøy er for tiden en stående vits blant mange; «bondepartiet» som vil bygge ned 850 dekar dyrka mark og samtidig legge ned mange gårdsbruk på Åkra og Ådland. Men det er ingen skam å snu – heller ikke for Senterpartiet. Og neste år er det heldigvis valg igjen!

Gunvar Mikkelsen, biolog

Hein Berdinesen, filosof

Agnar Didriksen, gårdbruker

Jarle Haaland, leder av Karmøy bonde- og småbrukarlag

Nils Magne Jakobsen, gårdbruker og medlem av Senterpartiet

Edvar Kalstø, småbruker

Bjarte Mjølhus, sivilingeniør

Per Magnus Haugen Presthammer, jurist

Knut Sandve, medlem av Senterpartiet

Jan Ove Tønnesen, gårdbruker

Kommentarer til denne saken