Trenger Haugesund flere barnehageplasser?

Av
DEL

LeserbrevDet er i dag stor overkapasitet når det gjelder barnehageplasser i Haugesund. I dag er det 227 ledige plasser. Kommunens plan er å bygge en ny 5-avdelings barnehage på Flotmyr i 2019, og i tillegg vil de vurdere å utvide eksisterende kommunale barnehager med til sammen 5 avdelinger.

PBL-barnehagene i Haugesund ser med bekymring på forslaget om å bygge en ny 5-avdelings barnehage i Haugesund sentrum, til tross for en stor overkapasitet. Det har så langt ikke vært diskutert om dette skal føre til nedleggelse eller sammenslåing av andre kommunale barnehager.

Som ledere i ikke-kommersielle barnehager, som er private foreldredrevne barnehager og barnehager drevet av ideelle organisasjoner, ser vi oss nødt til å informere om hvilke konsekvenser dette får for byens eksisterende barnehager. Mange private barnehager har fått merke nedgang i søkermassen. Dette har ført til behov for permitteringer, oppsigelser og stengte avdelinger i en del barnehager, og kan på sikt føre til nedleggelse av noen barnehager. Dette vil da ramme barna som går i disse barnehagene, foreldre og ansatte som risikerer å miste jobben.

Barnehagebruksplanen skisserer bygging av flere barnehager i nye byggefelt, slik at barna skal kunne få barnehageplass i nærmiljøet. Dette mener vi ikke det er behov for. Det er kort avstand mellom barnehagene i Haugesund, og det vil være mulig for de fleste å kjøre eller gå til barnehagene som allerede er etablert. Den 5.9.2018 skal bystyret behandle barnehagebruksplanen. Vi vil gjerne informere politikere, foreldre og andre innbyggere hva konsekvensene er, i forkant av behandling av denne saken.

1. OVERKAPASITET OG OVERETABLERING.

•Det er full barnehagedekning i Haugesund, og per i dag er det overkapasitet og overetablering. Fra august er det 227 tomme plasser i byens barnehager. Full barnehagedekning er nådd på grunn av opprettelse av private barnehager, i en tid da kommunene ikke hadde kapasitet, økonomi eller ønske om å bygge egne barnehager.

•Det henvises til Kompass i barnehagebruksplanen på s. 10, der utvikling i barnetallet er beregnet. I 2028 er det 104 tomme plasser i barnehagene med dagens plasser. I 2035 er det fortsatt 92 ledige plasser.

•Dette øker risikoen for at barnehager må legges ned på sikt.

•Det er viktig å ivareta private barnehager med god kompetanse, som er bygd opp over mange år.

•Lederne i de private barnehagene har vært pådrivere for ulike satsingsområder og kvalitetsarbeid. Dette gjelder også realkompetanse.

2. STØRRELSER PÅ BARNEHAGER.

•Telemarksforskning har forsket på hvilken størrelse på barnehagen som er ideell for barna.

•Konklusjonen var at 4-avdelings barnehager med 64 barn kom best ut.

•Barnehagefakta viser også hvordan den enkelte barnehage har fordelt personalressurser som pedagoger, fagarbeidere antall og antall barn per voksen. Her scorer de private foreldredrevne barnehagene og barnehager med ideelle formål svært bra.

3. OVERSIKT OVER PRIVATE BARNEHAGER.

FUS:

FUS Rossabø  

HIP FUS

Presthaug FUS

Skåre FUS

Vassbrekke FUS

Udland FUS 


Espira:

Espira Bjørgene

Espira Bråsteintunet

Espira Skåredalen


PBL-BARNEHAGER:

Amanda barnehage

Anna Nilsson Minnes barnehage

Fjellstemmen barnehage

Gard barnehage

Grutle barnehage

IOGT barnehage

Kvala barnehage

Kyvikdalen barnehage

Lysskar barnehage

Nordbygdene bondegårdsbarnehage

Rufus barnehage

Soria Moria Steinerbhg.

Steinsfjellet barnehage

Villduen barnehage


ANDRE BARNEHAGER

Haugaland Idrettsbarnehage

SSH Studentbarnehagen

Åpen barnehage KM

5 fam. barnehager


13 BARNEHAGER, 800 BARN.

•PBL-barnehagene er foreldredrevne barnehager eller er drevne av ideelle organisasjoner. Idrettsbarnehagen, Studentbarnehagen og Åpen barnehage på KM-huset er også barnehager med ideelle formål.

•Disse barnehagene tar ikke ut overskudd, og ev. overskudd går tilbake til drift og vedlikehold.


4. BELIGGENHET.

•Det er viktig å ta vare på de barnehagene som allerede er etablert, og ikke bygge nye som fører til nedleggelse av andre.

•Det er planlagt et nytt utbyggingsområde ved Gamle Meieriet, også kalt E-byen. Her skal det etter planen komme 1 000 enheter.

•Det bli argumentert for bygging av ny barnehage i sentrum siden det beregnes at det kommer flere barn i forbindelse med bygging av E-byen. Vi ser at dette området ligger i kort avstand til mange barnehager med tomme plasser. Per dags dato er det 30 % ledig kapasitet i nært område med gangavstand.

5. DET MÅ IKKE BYGGES NYE BARNEHAGEPLASSER FØR DET ER BEHOV FOR FLERE.

•Det er viktig å ta vare på de eksisterende barnehagene, som har brukt lang tid på å bygge opp kompetanse og kultur for å ivareta barnas utvikling på en god måte.

•Det er også viktig for barn, foreldre og ansatte å ha en forutsigbarhet om at barnehagene ikke vil bli nedlagt.

•Kommunen har i en del godkjenningssaker til etablering av ny privat barnehage, gitt garanti på å overta barnehagen dersom den blir nedlagt.


HILSEN PBL LOKALLAG I HAUGESUND:

Amanda barnehage

Anna Nilssens barnehage

Espira Bråsteintunet barnehage

Fjellstemmen barnehage

Gard barnehage

Grutle barnehage

IOGT barnehage

Kvala barnehage

Lysskar barnehage

Nordbygdene bondegårdsbarnehage

Rufus barnehage

Soria Moria Steinerbarnehage

Steinsfjellet barnehage

Villduen barnehage

SIGRID SOLSTRAND

Daglig leder i Steinsfjellet barnehage

Skåredalen, Haugesund.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags