Tysvær barnevern

Av
DEL

LeserbrevEkspertutvalget som presenterte gjennomgangen av barnevernet i Tysvær var bekymret for at antall bekymringsmeldinger i 2018 var nedadgående uten å ha noen ettertanke om at kanskje har det vært for mange.

Vil i den anledning sende en sterk bekymringsmelding til Rådmannen/barnevernet og den politiske ledelsen om manglende evne og skjønn til å utøve beklagelse/ydmykhet når kommunen har gjort feilvurderinger som har påført uskyldige barn og foreldre m/familie urett og store smerter og lidelser.

Rapporten som ble presentert gir et klart budskap om at barnevernet har vært overivrig på å sette i verk akuttvedtak uten å gjøre de nødvendige undersøkelser i forkant som skal gjøres ifølge retningslinjer/prosedyrer.

Slike feilvurderinger har store konsekvenser for de berørte parter, og kan i mange tilfeller føre til store skader for barna og foreldre m/familie.

Å ha et barnevern som fungerer godt er utrolig viktig, og barnevernet gjør i de aller fleste tilfeller en meget god jobb har en viktig funksjon i storsamfunnet.

Det er også forståelse for at det kan gjøres feilvurderinger, men det bør ikke være akseptabelt at når det gjøres feil, så er det ikke kultur eller vilje til å utvise noen form for beklagelse eller ydmykhet.

At Rådmannen eller ordfører på kommunen sin vegne har problemer med å si beklager når det er utøvd urett eller feil er min store bekymring.

Rådmannen og ordføreren har en spesiell rollefigur og et stort ansvar for å skape tillit til innbyggere, og må da kunne vises litt ydmykhet for dem som det er utøvd urett mot av kommunen.

Om det er noen instans som kan ta imot denne bekymringsmeldingen er jeg usikker på, om så var, antar jeg at den kommer innunder de 10 % som kastes for å opprettholde statistikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags