Urealistisk budsjett

Av
DEL

LeserbrevHaugesund kommune er eier og driver av skolene. Det forplikter kommunen til å oppfylle de krav lovverk og forskrifter stiller til driften, uansett hvilken tilstand økonomien i kommunen er.

Utdanningsforbundet Haugesund ser ikke at Kommunedirektørens (Rådmannens) forslag til budsjett gir tilstrekkelige midler til å drive skolene forsvarlig. Pr. 30. september i år var underskuddet til skolene i kommunen totalt sett 5,4 mill. Det aller meste av dette er lønnsmidler til lovpålagte oppgaver.

Slik vi leser budsjettet, reduseres rammen med ytterligere 3,3 mill. I tillegg kommer kuttene vi drar med oss fra 2017. Budsjetteringen blir dermed helt urealistisk, når den lovpålagte lærertetthetsnormen knapt er oppfylt. En kan forvente et underskudd pr. 30. september 2019 på 8,7 mill., ettersom det ikke er mulig å redusere antall årsverk.

For øvrig er det helt klart at budsjettmidlene ikke gir oss mulighet til å oppfylle de lovpålagte kompetansekravene for lærere innen 2025. Byens elever vil dermed møte mange lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i nær framtid.

Kommunen eier og driver også barnehager, og har tilsyn med mange private barnehager som også er underlagt lover som forplikter kommunen. Vi ser ikke at bemanningsnormen er sikret i det foreliggende budsjettet.

Vi ber byens politikere om å vedta et budsjett som muliggjør at de lovpålagte oppgavene i skole og barnehage blir gjennomført.


På vegne av styret,

Signe Norbotten

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Haugesund

Signe Norbotten

Lokallagsleder, Utdanningsforbundet Haugesund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags