Uttalelse fra årsmøtet i Karmøy SV

Av
DEL

LeserbrevÅrsmøtet i Karmøy SV oppfordrer flertallspartiene i kommunestyret om å ta en ny vurdering av omkjøringsveiprosjektet.

Vi respekterer at ordføreren må forsvare de vedtak som er fattet i kommunestyret, enten han og hans parti er enig eller uenig. På denne bakgrunn er det ikke overraskende for oss at ordføreren tilsynelatende ikke har noen forståelse for de innvendinger som har kommet fra oss som vil ha en annen veiløsning.

SV ønsker en annen og mer fornuftig veiløsning, tilpasset dagens utfordringer med hensyn til trafikksikring, sentrumsutvikling, jordvern, natur, friluftsinteresser og bompengefinansiering. Vi erkjenner at et redusert alt. 3 slik kommunaldepartementet anbefaler er en noe bedre løsning enn alt. 3 ikke redusert.

Likevel mener vi fortsatt at 0 pluss er det beste alternativet. Selv om vi ikke er prinsipielt mot bompengefinansiering, er vi veldig bekymret for at usosial økning i bompengesatsene vil kunne ramme befolkningen i hele regionen. 

Vi vil minne om at det var den rødgrønne regjeringen som under ledelse av Jens Stoltenberg (AP) miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) som i 2012 stoppet omkjøringsprosjektet etter sterke anbefalinger fra fagfolk. Da var vi i SV sammen med mange andre Karmøybuer, glade for at vi endelig kunne begynne å tenke framtidsrettet i forhold til løsning av utfordringene i Åkrehamn.

Fagfolk både lokalt og nasjonalt er fremdeles like overbevist om at Karmøy nå er i ferd med å velge feil alternativ i denne saken. Departementet har under den nåværende regjeringen kommet med klare anbefalinger og føringer for arbeidet framover. Dette bør føre til at flertallspartiene ser på saken på nytt.

I SV har vi hørt rykter om at det er den berømte «partipisken» som rår i flere av flertallspartiene. Vi kjenner mange fornuftige mennesker i AP, H, SP, og KRF. 

Årsmøtets oppfordring er å slippe representantene «fri». Slik at vi kan få til en fornuftig løsning før det er for sent.

Karmøy kommune kan ikke være tjent med å framstå som en miljøversting som ikke evner å ta fornuftige og framtidsrettede valg til befolkningens beste.

John Terje Nordskog

Leder Karmøy SV

Karmøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags