Utvikling på Fastlands-Karmøy – en av Karmøy Høyres hjertesaker

Ole Kristian Nilsen. Listekandidat fra fastlandet for Karmøy Høyre.

Ole Kristian Nilsen. Listekandidat fra fastlandet for Karmøy Høyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMange gjorde vår ordførerkandidat Tor Kristian Gaard til latter da har foreslo å satse på Karmøys fastland. Kanskje utsagnet om «Norheim City» var det som satte moromennene i sving. Men de gikk da glipp av alvoret i forslaget.
Karmøy Høyre har aldri hatt som forutsetning å gjøre Norheim til en ny by på Karmøy. Vi har derimot ønsket å sette fastlandet av Karmøy kommune på agendaen. Som vi alle vet er en stor del av Karmøys befolkning bosatt på fastlandet og har stort behov for å få sin del av kommunens ressurser.
Befolkningen her har aldri vært av den sorten som har skreket høyest og samlet seg om bygdelister. Men behovet for ny infrastruktur har blitt satt på vent mye lenger enn befolkningen her har ønsket. Detter er litt av bakteppet for Karmøy Høyres hjertesak: Utvikling på fastlands Karmøy. Vi ønsker å sette fortgang i byggingen av ny vei til Kolnes. Veien til Kolnes fra Ørpetveit er av en slik karakter at man ikke kan passere møtende trafikk uten å nærmest havne i grøften. Vi forstår alle hvordan sikkerheten da blir for gående og syklende. Karmøy Høyre ønsker å se på muligheten for å forskuttere denne veien allerede i budsjettet for 2020 for å komme i gang med byggingen. Den nye veien vil dermed åpne for nye boligområder i området. Behovet for nye boligtomter er skrikende på fatlandet.
Når det gjelder Norheim- og Vormedalsområde ønsker Karmøy Høyre å tilrettelegge for oppgradering av gang og sykkelveien fra Norheim Skole til Vormedal. Denne veien er mye benyttet i dag og vil bli enda viktigere når den nye idrettshallen kommer på Vormedal. Det bør samtidig bygges en gang- og sykkelvei rundt Moksheimsvatnet for å knytte de nye boligområdene til veiene. Det bør også bygges flere gapahuker eller lignende der man gis mulighet til å ha griller og bord. Kanskje det kunne opparbeides områder, som rekreasjon i naturskjønne omgivelser.
Karmøy Høyre ønsker også å utrede en ny stor felles ungdomsskole for Karmøy, Haugesund og Tysvær i området rundt Ørpetveit. Vi har tro på at en større interkommunal skole vil løse behovet for alle kommunene og samtidig tiltrekke seg gode lærere og skape et godt læremiljø for elevene.
Jeg håper velgerne ser viktigheten av å fastlandet på agendaen de neste 4 årene når stemmeseddelen legges i urnen den 9. september.
Stem på oss og gi et ekstra kryss på den dere ønsker, eller gi oss en slenger.
Ha et godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags