Vaksinedebatt på avveie

Av
DEL

LeserbrevVi er bekymret for at vaksinedebatten skaper utrygghet rundt barnevaksinasjonsprogrammet hos foreldre som vil det beste for sine barn.

I Haugesunds Avis har vi kunnet lese om stor uenighet mellom stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, og samfunnsdebattant og matkursutvikler Margit Vea. Stensland reagerte sterkt på at Stavanger Aftenblad trykket en kronikk skrevet av Vea i juni, der hun sammenlikner vaksiner med sprøytemidler.

«Forskere og vaksineprodusenter har i flere år vært klar over at trippelvaksinen mot difteri, stivkrampe og kikhoste, kan ta flere liv enn den redder», skriver Vea i kronikken, og hun hevder også at vaksiner kan føre til autisme. Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle, forsvarer publisering av kronikken med å si at de ønsker å slippe til debattanter med andre holdninger enn det som er «mainstream».

Temperaturen i vaksinedebatten er høy og stilen er uforsonlig, noe som også gjenspeiles i kommentarfeltene. Vi er bekymret for at debatten skaper usikkerhet og utrygghet rundt barnevaksinasjonsprogrammet hos foreldre som vil det beste for sine barn.

Vaksinemotstand er en økende trussel

På grunn av lavere vaksinasjonsdekning i flere land de siste årene, har det vært en global økning av meslinger på 30 prosent. I Europa ble antall tilfeller med meslinger tredoblet fra 2017 til 2018. I Norge var det i 2016 ingen tilfeller av meslinger, mens det i 2018 var tolv. Dette er en av grunnene til at Verdens helseorganisasjon har fastslått at vaksinemotstand er en av de ti farligste truslene mot folkehelsen i 2019.

I 1998 ble det publisert en artikkel som hevdet at meslingvaksinen kunne føre til autisme. Dette viste seg å være forskningsfusk, og gjentatte studier har tilbakevist at finnes noen sammenheng. Likevel er nettopp dette et tilbakevendende tema hos vaksineskeptikere.

Vaksinemotstanden herjer på sosiale medier, både i Norge og utenlands. Mye feilinformasjon spres. Vi frykter at dette på sikt fører til at foreldre velger å ikke vaksinere sine friske barn. Slik fratas barna rett til viktig helsehjelp.

Frivilligshetsprinsippet stiller krav til fagfolk

Det er et viktig prinsipp at vaksinasjonsprogrammet i Norge er et frivillig tilbud. Det stiller store krav til at helsesykepleiere og andre som tilbyr vaksiner, gir god og kunnskapsbasert informasjon. Ved Høgskulen på Vestlandet utdanner vi yrkesutøvere som har kompetanse til å orientere seg i den store kunnskapsmengden som finnes, og som kan vurdere forskning med et kritisk blikk.

Det publiseres dessverre en del forskning av lav metodisk kvalitet. I tillegg erfarer vi at meninger kan bli publisert som forskning, uten at studier er blitt utført. Dette kan bidra til at viktige beslutninger om egen og barns helse blir tatt på feil grunnlag.

Skyldes manglende kunnskap

Høy vaksinasjonsdekning er et viktig sykdomsforebyggende tiltak som også beskytter de som ikke kan vaksineres, eller har foresatte som ikke ønsker vaksiner.

Det er viktig å møte de som ikke ønsker å vaksinere sine barn med en respektfull og spørrende tilnærming, for å få fatt i bakgrunnen for skepsisen. Krasse beskyldninger og «skyttergravs-taktikk» gjør ingen klokere. Vi mener at mye av vaksinemotstanden skyldes mangel på forskningsbasert kunnskap om de sykdommene vi vaksinerer mot, og virkning av vaksiner.

I Norge står ytringsfriheten høyt, og som sjefsredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad sier, er det et viktig prinsipp at ulike meninger slipper til i offentlige debatt. Dersom det ikke finnes rom for dette, skjer diskusjonene i lukkede fora, der de sjeldent blir utfordret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags