MENINGER: Helt siden EUs begynnelse, med det europeiske kull- og stålfellesskap, har det vært et ønske om ett felles marked i Europa. Noe vi nå gjennom EØS-avtalen har i hele EØS. Nå som vi er i en digital tidsalder er det nødvendig at fellesmarkedet får en oppgradering, og blir digitalt. Dette er noe som EU-kommisjonen midt i prosessen av å gjennomføre. Ett godt eksempel på hvor fellesmarkedet i EØS har blitt digitalt er telecombransjen. Nærmere bestemt at det nå ikke er lov med roamingtillegg når du ringer, sender sms eller bruker data i et annet EØS-land fordi det er det samme digitale fellesmarkedet.

Digitalt fellesmarked

Den digitale verden vokser. En naturlig konsekvens dette har er at stadig flere av tjenestene vi benytter oss av er digitale. Det er derfor EU-kommisjonen nå i midt i prosessen av å lage et digitalt fellesmarked. Noen mål som er satt er å ha 5G nettverk over hele EU innen 2025. Det skal ikke lenger være lov med regionblokkering i EØS, noe som betyr at du skal kunne se på NRK nett-TV i resten av Europa eller Fransk Netflix i Norge. Alt dette, og mye mer kommer i framtiden om EU-kommisjonen får det som de vil.

Sikkerhet, personvern og kvalitetssikring

Med mer digitalisering av tjenester er det viktig med noen forholdsregler. Sikkerhet, personvern og kvalitetssikring vil være tre utrolig viktige deler av digitaliseringen. I dag er det for eksempel manglende regler som omhandler håndtering av sensitiv og personlig informasjon. Informasjon som blir hentet inn hele tiden av alt det vi gjør, og som brukes løpende til den ikke har noen verdi lenger. Det er derfor viktig at EU-kommisjonen fokuserer på nettopp dette. Noe som nettopp er viktig fordi det handler om retten til et privatliv. Nettopp ved at selskaper kan bruke personlig informasjon nesten ubegrenset mister vi nettopp privatlivet.