Veavågen skole – et lappverk som må fikses opp i.

Av
DEL

LeserbrevI sitt budsjettforslag vil rådmannen i Karmøy kommune sette til side vedtaket som ble gjort av kommunestyret i juni og satse på nok en «utbygging» av Veavågen skole i stedet for å bygge ny.

«Gamleskolen» ble bygget i 1919 og skal feire 100-år til neste år. Det som ofte kalles «langgangen» og gymnastikkbygget mener jeg sto ferdig til skolestart i 1963 – altså er det 55 år i år. Og på 80-tallet kom så enda et tilbygg som stjal store deler av utearealer. Etter det er det blitt flere ombygginger og utvidelser. Dette skaper store utfordringer med store avstander fra lærernes arbeidsplass til klasserom. Det er faktisk ikke mulig å forflytte seg mellom arbeidsplass og klasserom uten å måtte gå et stykke utendørs – både i sol og snøstorm.

I 1991 var det så mange 1.-klassinger at det endte med 3-deling av kullet. En av klassene ble plassert i kjelleren i gamleskolen i et rom helt uten ventilasjon. Noe som resulterte at 1.-klassinger med hodepine etter skoledagen på grunn av dårlig luftkvalitet var mer regel enn unntak. Så allerede da var altså kapasiteten sprengt. Så kom reform-97 og det var behov for plass til enda et skoletrinn. Kommunens løsning var noen brakker plassert rett sør for gamleskolen – noe som hadde tatt enda mer uteareal. Takket være iherdig innsats fra FAU den gang så ble det i stedet bygget et ekstra bygg i den bratte skråningen i vestre kant av skoleplassen – en plass som var lite egnet til uteaktiviteter uansett. Men da kunne man ikke ta seg råd til en intern trapp mellom etasjene så de elever og lærere som skal ha undervisning i nedre etasje der må gå i en smal og bratt trapp utendørs.

Og alle spesialrom er tatt til ordinære klasserom. For undervisning i Mat og helse (vi kalte det vel skolekjøkken i min tid på skolen) må elevene kjøres med buss til Åkra ungdomsskole og de største elevene må til Karmøy storhall for kroppsøving. Om rådmannens forslag går gjennom må faktisk alle elevene til storhallen for kroppsøving og må kjøres med buss.

Det er flott at rådmann vil sørge for at Kolnes ikke kommer i samme prekære situasjon som Vea og Åkra når det gjelder skole, men å gjøre dette på bekostning av de skolene som allerede er underdimensjonert, utdatert og utslitt blir feil. Først må problemene som allerede er her løses. Og løsningen er ikke mer flikking og lapping på noe som ikke holder mål etter dagens standard. Løsningen er å bygge nytt og framtidsretta.

I kommunestyrets vedtak i møte 18. juni 2018 vedrørende skolebruksplan – sone 2 står det:

«Ny skole i Veavågen prioriteres og realiseres snarest.»

Jeg oppfatter ikke oppstart om 7 år som snarest. Politikerne må nå vise hva de mente med sitt vedtak i juni. Og så vil jeg minne om at det går mot valg. Det skal neste år velges nytt kommunestyre – og i den anledning vil jeg oppfordre alle fra Vea og Åkra å merke seg hvem av politikerne som stemmer hva i sak om skolene i sone 2.

Kjell Sørlund

Veavågen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags