Vi må ha tillit til den enkelte skole

MOBILTELEFON: Rektorer og lærere er nærmest å vurdere hvorvidt det er et behov for å nekte bruk av mobiltelefoner på skolen, skriver Bente Thorsen og Kristoffer Sivertsen.8Ill.foto: NTB SCANPIX

MOBILTELEFON: Rektorer og lærere er nærmest å vurdere hvorvidt det er et behov for å nekte bruk av mobiltelefoner på skolen, skriver Bente Thorsen og Kristoffer Sivertsen.8Ill.foto: NTB SCANPIX

Av
DEL

LeserbrevEn nylig undersøkelse gjennomført av NRK blant landets rektorer viser at fire av fem skoler har mobilforbud.

Flere av skolene har selv valgt å nekte bruk av mobiltelefoner, mens enkelte kommuner har valgt å overstyre lokalskolene gjennom å innføre mobilforbud for alle skolene i kommunen. Det har til ført elevopprør og flytting av beslutningsmyndighet fra skolene til politikerne.

Frp spiller på lag med elevene og skolene. Vi mener det er feil at politikere skal overstyre lokalskolene og innføre mobilforbud som en «one size fits all». Det bør være en høy terskel for å ilegge mobilforbud i enkelttilfeller, da det kan oppleves av elevene som en kollektiv avstraffelse. Uansett er mobilene ikke problemet, problemet er at enkeltelevene ikke følger med i timene og er umotiverte, og det må vi adressere med andre virkemidler.

Rektorer og lærere er nærmest å vurdere hvorvidt det er et behov for å nekte bruk av mobiltelefoner på skolen. Det blir derfor feil å avskilte fagpersoner som har bedre forutsetninger for å gjøre gode beslutninger for den enkelte skole, enn politikerne på rådhus i landets kommuner

I en sak fra kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune ble dette spørsmålet satt på spissen. Rådmannen vurderte at skolene utmerket godt klarer å styre dette selv. Det ble også uttrykt fra Ungdommens bystyre i Stavanger at det ikke var behov for et enhetlig forbud mot mobiler i skoler. Dette tyder sterkt på at det ikke er behov for et sett med enhetlige regler som skal forby mobiler i skolen.

I utgangspunktet håper vi at alle elevene har skolekamerater og opplever å bli inkludert hele skoledagen. Og at lærerne sørger for at alle kan bli inkludert.

Spørsmålet mange glemmer å stille er hva en gjør når de som gjemmer seg bak mobilen i friminuttene ikke lengre har noe å gjemme seg bak. Even Jacobsen (13) skrev nylig i Aftenposten at de som ikke har så mange venner eller velger å holde seg litt utenfor, får faktisk noe å gjøre i pausene. Da snakker han om mobilen.

Mobilbruk fører også til inkludering, om enn på en litt annen måte. Enkelte elever har ingen venner i skolegården, kun venner online som de chatter med på mobilen. Friminuttene blir derfor mer brutale for enkeltelever som mister tilgangen til det som i realiteten er deres sosiale nettverk. Vi er derfor kritiske til at skolene skal beslaglegge mobilene i friminuttene.

Frp vil jobbe for at lokalskolen skal beholde sin beslutningsmyndighet. Vi mener at lokalskolene selv er best til å fatte beslutninger som angår sitt eget skolemiljø, ikke politikerne på rådhuset.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags