Bør vi noen gang våge å miste bakkekontakten?

Tor Inge fredrisen: Bygget vil aldri bli realisert om byggherren ikke ser at dette vil bli lønnsomt for de aktørene som skal flytte inn. Fotomontasjen er laget av Opus Arkitekter.

Tor Inge fredrisen: Bygget vil aldri bli realisert om byggherren ikke ser at dette vil bli lønnsomt for de aktørene som skal flytte inn. Fotomontasjen er laget av Opus Arkitekter.

Av
DEL

LeserbrevTilsvar til Rønnevik:

Marius Rønnevik skriver retorisk 3. april 2019 i sitt leserinnlegg at man i Haugesund og Karmøy «fabulerer» om at REV Oceans byggeprosjekt «Verdenshavenes hovedkontor» skal legges til Haugesund. Deretter hevder han at dette er «uten rot i virkeligheten».

Videre kategoriserer han seg selv og sine skeptiske likemenn som «de som viser snev av edruelighet og realisme». Rønnevik er i alle fall tydelig i sine polariserende definisjoner.

Det kan svært godt hende at Rønnevik har helt rett. Om jeg skulle vedde, så hadde jeg også satt pengene på at prosjektet har så liten sannsynlighet at det ikke blir realisert i Haugesund. Men det synes jeg ikke er poenget.

Om man driver sannsynlighetsberegning så er det viktig å både vurdere sannsynlighet/risiko og konsekvens. Selv om sannsynligheten er svært lav – så blir konsekvensene svært store om dette skulle slå inn. Med byggekostnad på 3–4 MRD, samt etablering av nye virksomheter, vil de positive ringvirkningene næringsmessig og i antall arbeidsplasser være formidabel. Derfor er det verdt å gjøre et forsøk til tross for den lave sannsynligheten.

I tillegg vil dette ha stor effekt i mange komplementære markeder; boligmarkedet, flytrafikk, service og detaljhandelen, utelivsbransjen etc. Vi kunne også ha listet opp en uendelighet av lokale leverandører som vil ha arbeid knyttet til driften av både bygget og tjenestene som vil foregå der inne.

I sum ville de positive ringvirkningene være enorme for hele regionen både under byggeprosjektet og i tiden deretter.

I den fasen som prosjektet er nå så mener jeg at de potensielle konsekvensene av (en tross alt liten) sannsynlighet er så store at det helt riktig av Ordføreren og Haugesund å flagge sin interesse med stor entusiasme og med beina godt oppe i lufta. Slik må man opptre for å vekke oppmerksomhet og øke sannsynligheten noen få prosent for at dette kan ende i vår region. Alle de negative konsekvensene får man vurdere om dette skulle bli mer realitetsorientert. Vi har tross alt ikke startet med reguleringsplaner enda.

Rønnevik legger videre vekt på at en slik realisering vil føre til en overkapasitet på hotellnæringen i byen. Ja, om man forutsetter at en slik etablering ikke vil føre til noe som helst økning i etterspørselen av overnatting, så er jo det riktig. Men Rønnevik glemmer noen fundamentale betraktninger i sin noe lettvinte analyse: Bygget vil aldri bli realisert om byggherren ikke ser at dette vil bli lønnsomt for de aktørene som skal flytte inn. Dette styrer markedet godt selv. Videre er det god grunn til å tro at det vil komme en rekke nye virksomheter inn i bygget ut over REV Ocean, mange flere enn man i dag kan forutse. Det er ikke sannsynlig at man bygger tilsvarende «fire store hoteller» i bygget – slik Rønnevik spår. Det er imidlertid større sannsynlighet for at en slik etablering vil føre til betydelig økning i hotellovernattinger enn det Haugesund «plages av» nå. Det er jo også interessant at Hotelldirektør på Scandic Maritim, Reidar Westre, ikke deler bekymringen til Rønnevik. Han skriver på Facebook «Fantastisk om en skulle få dette til. Haugesund er uten tvil den mest logiske plasseringen av et slikt konsept. Stå på Arne-Christian og co. Tommel opp.»

Om realisering av bygget faktisk skulle komme til realitetsbehandling så skal vi selvsagt ikke lukke øynene for også de potensielle negative effektene, bl.a. :

– Konsekvenser for den eksisterende hotellnæringen

– Konsekvenser for eksisterende næringsbygg

– Infrastrukturutfordringer

– Konsekvenser for by-og sentrumsutvikling

– Byggehøyder og plassering

Men det er en tid for alt. Akkurat nå er det en tid for å fokusere på mulighetsbildet. Vi får mer enn nok tid til å se på risiko senere.

Vi har en lei tendens til å ikke tørre å miste bakkekontakten når visjoner og planer framsettes av enkeltpersoner og virksomheter. Alt skal være A4 og kjedelig realistisk.

På samme vis som Rønnevik startet sitt innlegg med et sitat, velger jeg å avslutte med et:

Den som har begge beina på jorda, står stille. (Tor Åge Bringsværd).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags