Det lønner seg selvsagt å jobbe, Indbjo!

Trine Meling Stokland

Trine Meling Stokland Foto:

Av
DEL

LeserbrevOnsdag i forrige uke gjorde formannskapet i Haugesund et viktig vedtak. Et stort flertall i bystyre vil gjøre det samme tidlig i september. Etter forslag fra SV skal ikke lenger kommunen få lov til kutte i sosialhjelpen for de som mottar barnetrygd. Dette innebærer at mange barnefamilier og flere hundre unger i Haugesund får litt mer å rutte med.

I forbindelse med dette vedtaket sender Svein Erik Indbjo (ordførerkandidat for Frp) ut en pressemelding. Han forteller at Frp ikke kan støtte SV sitt forslag, fordi han vet om kommunalt ansatte som tjener mindre enn familier på sosialhjelp. Det skal lønne seg å jobbe sier han.

Som leder av personalpolitisk utvalg tar jeg slike påstander alvorlig, og jeg har hatt behov for å gå Indbjo sine uttalelser litt mer i sømmene. Et grovt anslag viser at et par prosent av alle ansatte i Haugesund kommune jobber på minstelønn. I full stilling utgjør dette rett i overkant 300 000 kroner i året. Minstelønn er aller mest utbredt blant unge arbeidstakere i ringevikar/helgestillinger. Dersom man trekker i fra disse, så står det igjen en håndfull ansatte på minstelønn. Dette tallet burde selvsagt ha vært null. Men det er likevel svært lite sannsynlig at denne gruppen hadde levd et bedre liv på sosialstønad.

Indbjo glemmer helt vesentlige rettigheter og goder ved det å være arbeidstaker. Han glemmer at arbeid gir pensjonspoeng. At arbeid gir rett til feriepenger og halv skatt i desember. At du som arbeidstaker (forhåpentligvis) er en del av et meningsfullt og sosialt fellesskap. At du kan organisere deg og slikt sett sikres innflytelse, trygghet og assistanse i lønnsforhandlinger. Som arbeidstaker blir du ikke trukket i lønn dersom du mottar bostøtte eller barnetrygd. Du kan jobbe en ekstra helg og beholde fortjenesten. Konfirmasjonspengene eller BSU kontoen til ungene dine får stå i fred – og påvirker ikke lønnsutbetalingen din. Du vil kunne beholde pengene som du fikk til 40 årsdagen og bruke de akkurat som du vil. Slike selvsagte goder og rettigheter har du ikke som mottaker av sosialhjelp.

Likevel har Indbjo rett i en viktig ting. Og det er at lavinntektsutfordringer og fattigdom ikke bare er forbeholdt mennesker som helt eller delvis er avhengig av sosialhjelp.

Relativ fattigdom eller levekårsstress som vi også kan kalle det, rammer langt flere. Det rammer de uføre som har fått kutt i barnetillegget, kutt i velferdstjenester og kutt i bostøtten av Indbjo sine egne regjeringskamerater. Det rammer de som Frp/Høyre-regjeringen har kastet ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger. Det rammer minstepensjonistene. Det rammer aleneforsørgere som jobber ufrivillig deltid rundt omkring i kommune-Norge. Det rammer lavtlønnede som ikke har sjans til å komme seg inn på boligmarkedet. Det rammer arbeidsfolk som blir grovt utnyttet i useriøse deler av det private næringslivet - og det under en regjering som anerkjenner retten til å være uorganisert.

Levekårstresset rammer med andre ord både mennesker som står i og utenfor arbeidslivet. Og aller verst er det når det rammer barn.

Forskjellene mellom folk i Norge øker. I motsetning til Frp jobber SV hver eneste dag for å snu denne utviklingen. En av Haugesund SV sine viktigste saker i kommunevalget 2019 er å bekjempe fattigdom blant barn. En annen av våre hovedsaker er å fortsette arbeidet med å gi medarbeidere i kommunen fast og full stilling, og med det en lønn som er til å leve av.

Vi ønsker ikke å sette lavinntektsgrupper opp mot hverandre slik Indbjo gjør i dette saken. Og vi liker heller ikke at Frp skyver en håndfull lavlønnede arbeidere foran seg i et forsøk på å score politiske poeng. Særlig ikke når det går på bekostning av flere hundre unger som står i fare for å bli fanget i foreldrenes fattigdom.

Heldigvis er et stort flertall av de folkevalgte i Haugesund enig med SV i at barnetrygden må være like mye verdt for de som har minst. Det betyr ikke at det skal lønne seg å gå på sosialhjelp. Det skal selvsagt lønne seg å jobbe!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags