Et akseptert drap og det kommer til å skje igjen! 

Vår Frelsers Gravlund.

Vår Frelsers Gravlund. Foto:

Av
DEL

MeningerMin mor ble drept på grunn av en mann som var for syk til at samfunnsvernet kunne ivaretas av politi og påtalemyndighet, han var underlagt helsevesenet. Drept av en mann som ikke var syk nok til å bli underlagt tvunget behandling, men for syk til å bli straffet for sine handlinger.

Noe av det vanskeligste man gjør i en hvilken som helst organisasjon er å sørge for at alle jobber for en felles visjon og mål. Av og til så må man akseptere at det som er ideelt for deg, ikke nødvendigvis er det som er ideelt for organisasjonen som helhet. Samtidig må man av og til akseptere at hensynet til flertallet må går foran hensynet til enkeltmennesket.

En av de viktigste oppgavene til en stat er å sørge for sikkerhet og unngå vilkårlighet. Forsvaret har kjørt reklamekampanjer hvor de beskriver at de trener for at ingen ting skal skje. Helse- og omsorgstjenester har som mål å behandle individene som har behov for det. Det innebærer at tredjepersoner kan bli skadelidende dersom de individene som har behov ikke får tilstrekkelig behandling – dette anses imidlertid ikke som en del av det helse- og omsorgstjenestene har ansvar for. Utvalget som har levert høringsnotat i forbindelse med den nye tvangsbegrensingsloven kommenterer, i forbindelse med at det angis at samfunnsvern ikke har vært en del av mandatet, forholdet til tredjepersoner slik: «Dette kan naturlig ha sammenheng med at det å ivareta andres interesser kan sies å ligge i ytterkanten av hva som anses som helse- og omsorgstjenestens oppgaver».

Dette har den konsekvens at dersom man gjennom årene har blitt dømt i over 20 straffesaker, har utøvd vold mot vilkårlige personer, vært en trussel mot offentlige tjenestemenn og -kvinner og kjørt i ruset tilstand burde det være naturlig at påtalemyndighet og politi gjør jobben sin, ved å sikre domfellelse. På den måten kan man sikre at menneskers liv er og forblir beskyttet.

Imidlertid - når man blir så syk at man blir vurdert som ikke tilregnelig, kan man ikke lenger dømmes til straff. Man kan derimot bli overført fra kriminalomsorgen, hvilket innebærer at ens helbredelse og mentale helse nå skal ivaretas av kommunen og eventuelt regionale helseforetak. Man skal ikke lenger rehabiliteres, men behandles. Samfunnsvernet skal ikke lenger prioriteres i videre vurderinger og handlinger. Behandlingen av det syke enkeltmennesket står i fokus på dette stadiet.

I dommen til min mors drapsmann så står det: «Samfunnsvernet – med beskyttelse av borgerne ……. gjør det nødvendig med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». Jeg har lest noe lignende nå i etterkant: «Uten tvang så vil ikke samfunnet kunne beskytte seg mot denne risikoen» Dette er hentet fra dommen om tvunget psykisk helsevern i 2017 for en av de tiltalte på drapet i Trondheim i Oktober 2019. Den tiltalte ble ca ett år etter dommen på tvunget psykisk helsevern bosatt i egen bolig med oppfølging to ganger i uka. Det tok under to år før han nå er siktet for drap.

Det er påtalemyndigheten som skal ivareta samfunnsvernet ved dommer på tvunget psykisk helsevern, men som statsadvokaten i Sør-Vest sier det vedrørende drapstiltalte i Trondheim: «I praksis er det vanskelig for påtalemyndigheten å overprøve faglig ansvarliges medisinske vurderinger».

Så hvor står samfunnsvernet? Helsevesenet sier at samfunnsvernet ligger i ytterkant av oppgavene de er pålagt. Påtalemyndigheten er tillagt en kontrollfunksjon, men synes det er vanskelig å overprøve behandleren. Det gjør det til ett politisk problem. For det er også en menneskerett å ikke frykte for sin egen sikkerhet.

Jeg kan dessverre ikke tillate flere alvorlige hendelser og at andre risikerer å oppleve det samme som jeg har opplevd! Jeg har sendt inn mitt høringssvar til tvangsbegrensingsloven på regjeringen sin hjemmeside og jeg oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags