De sosiale forskjellene og økonomiske ulikhetene i Norge øker. Om lag 150.000 mennesker i Norge opplevde å ikke ha nok å spise i 2017, og hver femte av oss føler seg ensomme. Hele 70.000 mennesker i Norge har ingen nære fortrolige eller venner de kan snakke med når de trenger det. Når ensomhet og utenforskap gjelder så mange av oss, hvorfor snakker vi ikke mer om det?

Ensomhet og utenforskap ender i mange tilfeller opp i depresjon. Julianne Holt-Lunstad, som har forsket på ensomhet, sier at ensomhet reduserer levetiden på lik linje med å røyke 15 sigaretter til dagen, og knytter mennesker som lever i ensomhet og sosial isolasjon til å være mer utsatt for hjertesykdom, kreft, depresjon, diabetes og selvmord.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. I Storbritannia opprettes det en «ensomhet- minister», fordi ensomhet gjelder så stor andel av befolkningen. Mens politikere lager handlingsplaner for å hindre utenforskap og gir bevillinger til gode tiltak, bør likevel vi som medmennesker gjøre vårt for et varmere og mer inkluderende samfunn. Å hindre utenforskap starter nemlig med deg og meg.

Det er oktober. Og som hver oktober i over 40 år, er den årlige TV-aksjonen på NRK. Én søndag i året gjør vi et felles løft for mennesker som lever i sårbare livssituasjoner. I år tar TV-aksjonen NRK tak i de utfordringene vi står overfor her hjemme. Kirkens Bymisjon møter daglig mennesker som lever på utsiden, og som opplever å stå ved stengte dører. Gjennom denne TV-aksjonen skal vi sørge for at alle har et sted å henvende seg når livet byr på motgang. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng, et måltid eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Gå med bøsse på søndag for at alle skal ha noen gå til. Utenom at du samler inn penger til en god sak, er bonusen at du tjener formålet: vi går sammen, er mindre alene sammen og det er garantert noen der ute som venter på at akkurat du skal banke på. Har du ikke anledning å gå med bøsse, er min oppfordring at du er hjemme og tar godt imot bøssebærerne. Slå av prat. Det begynner nemlig der- med de gode møtene og samtalene.