Hvordan rigge bedriften før stormen?

Av
DEL

LeserbrevBærekraftige relasjoner kan være det bedriften trenger for å være rigget for uvær. Bærekraftige relasjoner handler for meg om ledelse, eierskap og evne til å snakke sammen om de utfordrende temaene.

Utfordringene virksomhetene møter kan sammenliknes med storm og uvær. Vi vet de kommer. Stormene blir ofte varslet og tiden kan være knapp for å gjøre nødvendige forberedelser og justeringer.

Jeg ble oppringt av en gründer som var grepet av panikk. Hans tilskudd fra Innovasjon Norge og andre støtteordninger var ikke lenger nok for utviklingen av hans produkt. Endringene i markedet tok på. Han sa han hadde fått tunnelsyn og ikke følte seg kreativ eller offensiv lenger. Han sa: «Hjelp meg, nå begynner min kone å kreve at jeg tjener penger.»

De nære relasjonene kan være de avgjørende forankringene når det stormer og bedriften er truet. Ektefelle, partner, slektninger, venner er ofte å finne blant de viktigste referansene for eiere og ledelsen når utfordringene virker uoverstigelige. Enkelte ganger er den mellommenneskelige forankringen den viktigste produksjonsfaktoren. Når forholdet til de nærmeste også blir for vanskelig kan vi kanskje tenke at seilet er ved å revne i stormen?

Det er ofte mulig å hente seg inn – selv om parforhold, familieliv og vennskap har vært, eller blir satt på prøve. Det finnes hjelp og muligheter for å utvikle samarbeid og kommuniksjon som buffere i krevende tider. Min erfaring er at de som ber om hjelp i en tidlig fase av uværet, kommer bedre gjennom stormen enn de som venter til det er krise. Det er lettere å justere kursen når man har tid til å manøvrere.

En stor del av norsk næringsliv består av familieeide bedrifter. Deres evne til forpliktelse, langsiktighet og lokal forankring styrkes gjennom bærekraftige relasjoner og samarbeid over generasjoner.

En løsning for å styrke samhold og kommunikasjon i familiebedrifter er å etablere et familieforum for familiemedlemmer med eierinteresser. Det viser seg å være et nyttig tiltak for å holde sammen familiens interesser i eierskapet med selskapets formelle styringsstruktur.

Deloittes globale undersøkelse av familieeide bedrifter fra 2019, peker på at den største trusselen for en familiebedrift sjelden kommer utenfra, men fra innsiden.
Familiemedlemmenes mål med bedriften er ofte i konflikt. Slike interessekonflikter sammen med mangel på familietilhørighet kan gi krevende motsetninger.
For å håndtere denne trusselen trenger eiere og familiemedlemmer på tvers av generasjoner å samle seg om hvorfor de vil eie og hvordan de vil forvalte eierskapet i et 10-20 års perspektiv.

Relasjonsrådgivning og etablering av et familieforum kan være noe av det som rigger bedriften for stormen. Det kan være forskjellen på å sette seil eller ta rev i seilene.

Dette er blant tema på kursdagen i Haugesund 8. november, i regi av Succession og Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland.


Bent Rune Sinnes
Relasjonsrådgiver, Succession AS
bent.rune@succession.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags