Må ta klimagrep

Av
DEL

LeserbrevLandbruket slipper ut nesten fire ganger så mye klimagasser som flytrafikken i Norge. Enkelte bønders reaksjon i møte med klimakrav er til forveksling lik den vi så i oljebransjen for noen år siden.

Forskjellen på landbruket og oljeindustrien er likevel stor. Ikke bare koster ett tonn utslipp av CO2 i oljesektoren mange ganger mer enn utslipp fra landbruket, som i realiteten er gratis. Olja kan også drive nesten upåvirket av vær og klima. Det kan ikke vi bønder. Menneskeskapte klimaendringer påvirker produksjonen vår. Verden er allerede 1 grad varmere, og bønder over hele verden kjenner klimaendringene på kroppen – og på produksjonen.

Ekstremtørke knekker flere bønder i løpet av kort tid. Det samme ser vi når det kommer store mengder nedbør. Klimaendringene gjør været mer ekstremt. En enkelt tørkesommer kan komme uavhengig av klimaendringer, men det vi nå ser er mer omfattende enn som så. Dette har vi aldri sett før, tempoet er uten sidestykke i historien. Tørken blir tøffere, regnet røffere og vinden villere.

Det er mange innovative bønder som allerede leverer. Bøndene i Vestfold er blant dem. GreVe Biogass er en suksesshistorie som ikke hadde vært en realitet uten Bondelaget i Vestfold og bønder som har vært villige til å investere i satsingen på egen gård. Vestfold er da også det eneste fylket som oppfyller kravene til utslippskutt på landbruksfronten.

Vi bør legge til rette for fossilfrie gårder, hvor olje ikke lenger brukes til oppvarming og maskinene går på fornybart drivstoff. Hvor vi stiller krav til våre mottakere av varer om grønn transport av mat fra gården til foredling og videre til forbrukerne. Her er Tine allerede på ballen, dette er mulig! Vi må tenke mer moderne i landbruket når det gjelder kjøretøyene vi velger, plasten vi bruker, gjødselen, byggematerialene og energiløsningene.

Klimaendringene gir også økt risiko for skader ved stormer, tørke og skogbranner. Dette kan bety hogst før hogstmodenhet, tap av skogbestander og reduserte inntekter. For skogbruket vil også overgangen til en lavutslippsøkonomi innebære mange muligheter. Økt etterspørsel etter biobaserte produkter vil være gunstig for avkastningsmulighetene. Dersom global politikk innebærer belønning for lagring av CO2 i skog, vil dette være positivt for Norge fordi store mengder karbon er lagret i norsk skog.

Skal vi få til det samme over hele landet må vi politikere klare å ha to tanker i hodet når vi skal legge til rette for en grønn endring i landbruket.

Vi må tørre å gjøre det dyrere å forurense, også i denne sektoren, men vi må også gjøre de grønne løsningene billigere. Da kan landbruket bli en av våre viktigste klimaløsninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags