Omkjøringsvei, naturvern og viper

Oversikt over partienes uttalte syn på omkjøringsveien. Senterpartiet har etter sigende ikke konkludert, men sist saken var til behandling så stemte de for omkjøringsveien.

Oversikt over partienes uttalte syn på omkjøringsveien. Senterpartiet har etter sigende ikke konkludert, men sist saken var til behandling så stemte de for omkjøringsveien.

Av
DEL

LeserbrevDet er fint at Oddgeir Gabrielsen ønsker å debattere det lokale naturvernet på Karmøy – da særlig i lys av de pågående planene om omkjøringsveien øst for Åkra. Først og fremt; jeg mener at saken om omkjøringsveien er symptomatisk for synet som den store majoriteten av karmøypolitikere har på karmøynaturen. De synes helt sikkert at naturen og landskapet er fint (noe de har god grunn til!), men når det oppstår konflikt mellom å bygge noe og det å (forsøke å) bevare naturen og landskapet slik det er, så vinner utbyggingsinteressene dessverre i de aller, aller fleste tilfellene. For eksempel ved at politikerne gir dispensasjoner fra eksisterende planer. Med denne politikken/prioriteringen sentralt plassert i «ryggmargen», så var det derfor heller ikke noen stor overraskelse at det kun var SV som var på naturens side når omkjøringsveien første gang ble behandlet for nærmere 10 år siden.

Siden den tid har to nye partier, MDG og Rødt, jobbet mot omkjøringsplanene (hvorav kun MDG har vært representert i kommunestyret i den tid som omkjøringsveien har vært et tema). I tillegg har FrP og Venstre innsett at det ikke er noen skam å snu, og har nå tatt et aktivt standpunkt mot planene. Av de ti partiene som har flagget sitt syn på omkjøringsveien, så er det altså fem partier som er mot planene og fem partier som er for planene (se figur). Til høsten får velgerne selv avgjøre om de vil at planene skal realiseres, eller om de mener at det finnes langt mer fornuftige samferdselsprosjekter å bruke bompengene på i årene som kommer.

Slik jeg tolker Gabrielsen, så mener han at mangelen på handlingsplaner for truede arter fra regjeringshold i seg selv skal være et argument for at det ikke står så aller verst til med naturvernet på Karmøy. Underforstått; all den tid Regjeringen ikke prioriterer arbeidet for truede arter, så kan man heller ikke forvente at Karmøy og andre kommuner skal gjøre så stor innsats på dette området. Logikken i dette resonnementet er for meg uklar, men det kan selvsagt hende at det er noe jeg ikke forstår her. Men uansett; det at Regjeringen ikke har satt av nok penger til å lage handlingsplaner for truede arter, gjør det ikke mer legitimt for kommuner (i dette tilfellet Karmøy) å nedprioritere truede arter. Naturmangfoldloven, som blant annet har som formål å ta vare på truede arter og naturtyper, har vi uansett – og den må både Karmøy kommune og Statens vegvesen pent innrette seg etter. Noe som også Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tydelig har påpekt i sitt nye vedtak om omkjøringsveien.

Gabrielsen hevder at på grunn av såkalte avbøtende tiltak, så vil «fugle- og friluftslivet få de beste muligheter på austsida av veien». Dette stemmer aldeles ikke, noe både Fylkesmannen og Ecofact har konkludert med. Ecofact har blant annet uttalt: «Avbøtende tiltak vil ikke kunne gjøre noe med det store inngrepet, men foreslåtte tiltak vil kunne føre til kosmetiske forbedringer.» Det er klart at det vil kunne hjelpe på, for eksempel for saueholdet og hjorten, om man bygger en såkalt miljøkulvert nord og nordøst for Killingtjørn, der veien skjærer gjennom Kjerfjellet kystlyngheiområde (slik KMD krever at skal utredes). Men en slik kulvert vil kun i svært begrenset grad bøte på inngrepets påvirkning på den skye og sterkt truede hubroen, som hekker i dette området. For ikke å snakke om hvor mange bompenger som vil gå med til en slik kulvert.

Gabrielsen etterspør videre informasjon om hvor mange vipepar som hekker langs traséen. Svaret her er at det hekker ca. 5 par med viper langs traséen, på 3-4 forskjellige lokaliteter. Selv om tallet på antall par er relativt lavt (på grunn av en synkende vipebestand i området, trolig som en følge av predatorer og landbruksmetoder), så er tallet på lokaliteter nokså høyt – noe som viser at området har potensiale, om man endrer litt på driftsmetodene i landbruket og i større grad prøver å bli kvitt predatorer som kråker, katter, rev osv.

For å oppsummere: Karmøys befolkning er heldige som fortsatt har truet natur og truede fuglearter like utenfor stuedøren – så får vi bare håpe at velgerne til høsten biter seg merke i hvilke partier som jobber for naturen, og samtidig en fornuftig og edruelig bruk av bompenger, og på den andre siden, hvilke partier som ønsker at folkets bompenger skal brukes til å ødelegge truet natur og lokalt utrydde truede arter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags