Statsbudsjettet ofrer norske sjøfolk

Av
DEL

LeserbrevVi spår at det blir harde budsjettrunder i Stortinget før endelig statsbudsjett er på plass rett før jul. Senterpartiet vil bidra til å skape flertall for et alternativt budsjett som sender positive signal til folk og næringsliv over hele landet.

Slik regjeringens forslag er presentert nå er det nemlig et skuffende svakt næringsbudsjett for distriktene.

Senterpartiet opplever at regjeringen har et mål om å bytte ut norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft. Vi frykter at 700 norske sjøfolk kan bli ofret for å spare penger. Her snakker vi om at mange arbeidsplasser trues av sosial dumping. Det får alvorlige konsekvenser for hver enkelt som rammes, og lokalsamfunnene de er en del av. I tillegg får det negative konsekvenser for hele den norske maritime klyngen som mister verdifull erfaringsbasert kompetanse.

La oss håpe at regjerningens forlag om å øke bruken av NIS-flaggede skip i norske farvann ikke får flertall. Blir budsjettforlsaget vedtatt kan sjøfolk på NIS-flaggede skip oppleve arbeidsforhold der det ikke er krav om norsk lønn. En sjømann kan i tillegg sies opp ved alvorlig sykdom etter kort tid.

Om vi skal bevare vår maritime arv, bygget opp gjennom generasjoner, og som har gitt nasjonen voldsomme konkurransefortrinn internasjonalt, må vi bli flinkere til å verne om denne næringen og den norske sjømannsstand.


Jens Inge Ve, lokallagsleder Karmøy Senterparti

Tor Asle Grønningen, gruppeleder Karmøy Senterparti

Wenche Lindtner, fylkesstyret Rogaland Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags