Til frivillig innsats trengs det både koordinering og penger

Av
DEL

LeserbrevJan Bjørn kritiserer meg for at jeg vil bruke kommunale midler til å "lønne" det frivillige arbeidet i byen.

Jo, Jan Bjørn Fiskå, frivillig innsats trenger kanskje å bli tilrettelagt av noen som får utbetalt lønn. Og det er det Venstre mener bør skje i Djupadalen. Djupadalen og byheiane er vårt felles friluftsområde. Da har selvsagt kommunen ansvar for å tilrettelegge for aktivitet, og også sørge for godt vedlikehold. Haugesund Turistforening har i mange år tatt på seg den jobben, og uten den store dugnadsinnsatsen så hadde vi ikke hatt det flotte turområdet som vi alle er så glad i.

Vi trenger noen som kan lage en plan for hvilke turstier som trengs repareres, noen som vet hvilket utstyr som trengs og som kan skaffe dette, noen som kan koordinere dugnadsarbeidet. I dag er det Haugesund Turistforening som gjør dette på eget initiativ, selvsagt med hjelp fra kommunen. Så har vi Friluftsrådet Vest som sørger for godt vedlikehold og drift av området rundt Eivindsvannet. Dette er også »offentlige penger». Om denne «vaktmesteren» skal være kommunalt ansatt eller om det skal gis tilskudd til Haugesund Turistforening – ja det er et åpent spørsmål.

I mange frivillige lag og organisasjoner så har en fast ansatte – som selvsagt skal ha sin lønn. Disse fast ansatte er med og legger til rette for at vi som medlemmer kan være med på dugnadsarbeid. Uten de fast ansatte i Haugesund Røde Kors, Haugesund Turistforening, Norsk Folkehjelp, Kirkens bymisjon, fotballklubbene våre eller KFUK/KFUM (for å nevne noen) så ville det kanskje blitt litt å vanskeligere å delta for oss som vil være med som frivillig.

Jeg er helt enig med Fiskå at kommunens oppgave er å støtte opp om frivilligheten. Derfor har Venstre sammen med flertallspartiene i Haugesund hvert eneste år økt støtten til frivillig sektor. Kanskje noen av lagene bruker offentlig støtte til vaktmester? Den prioriteringen overlater vi til det enkelte laget. Så har vi også satt av penger til en «frivillighetskoordinator» som skal hjelpe lag og organisasjoner med søknader, lokaler med videre.

Kravet som blir stilt for å være en frivilligsentral er at det skal være en fulltidsansatt ved sentralen. Denne skal ta initiativ til, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Frem til 2021 er denne stillingen finansiert i et spleiselag mellom staten og kommunen. Fra og med 2021 er det kommunen som skal finansiere denne. Da ønsker vi selvsagt en evaluering av dagens driftsform, i samarbeid med alle lag og organisasjoner i byen. Rett og slett for å finne den beste løsningen for frivilligheten i hele kommunen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags