Tilsvar til Arne Eide

Av
DEL

MeningerJeg vil innlede med å takke Arne Eide for at han markedsfører mitt utmerkede debattinnlegg fra årsmøtet i Rogaland Frp i Haugesunds Avis, siden avisa ikke var tilstede da jeg holdt innlegget.

Av hans leserbrev som ble publisert i HA 8. februar kan jeg lese meg til at vi er uenige om det meste, noe som for øvrig er helt legitimt i et demokrati. I lys av dette setter jeg pris på at han gir uttrykk for sine meninger.

Innledningsvis stiller han meg et retorisk spørsmål:

«Hvordan føre en politikk som ikke er ødeleggende for folks vilje til å bidra til fellesskapet?»

Mitt svar på spørsmålet er:

«Ved å slutte å SVINDLE folk!»

Arne Eide bruker hedersbetegnelsen «spleiselag» om ordningen vi har hatt for å bygge ut og vedlikeholde veinettet vårt; altså om bompenger.

Jeg vil nå bruke resten av innlegget på å avsløre denne svindelen som noen kaller «spleiselag», et begrep som ble skapt på den tiden da Karmøy ble innlemmet i Karmøypakken.

Ordningen skulle gå ut på at for hver bompengekrone som ble innkrevd skulle også Stortinget bevilge tilsvarende.

Men etter hvert har ordningen blitt til at «spleiselaget» består av at bilistene betaler 90 prosent i bompenger, og Stortinget bevilger 10 prosent.

La oss da ta «omkjøringsvegen» som et regneeksempel:

I Norge har vi en ordning med merverdiavgift, som gjør at vi betaler 25 prosent mva. på varer og tjenester.

Altså krever Staten inn 25 øre i skatt av hver eneste bompengekrone som skal brukes på «omkjøringsvegen».

Deretter bevilger man tilbake 10 øre for hver bompengekrone, og beholder de resterende 15 ørene til helt andre formål enn bygging av «omkjøringsvegen».

Staten sitter altså og «skummer fløten» av haugalendingenes surt innbetalte bompenger, for så å hevde at man deltar i et «spleiselag»!

Etter mine begreper er dette intet annet enn en grov og frekk svindel.

Og det er denne svindelen Arne Eide mener at vi politikere ikke må bidra til å ødelegge folks vilje til å delta i.

Ham om det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags