Tilsvar til Trygve Hagland

Bente Thorsen (Frp). Foto:  Harald Nordbakken

Bente Thorsen (Frp). Foto: Harald Nordbakken

Av
DEL

LeserbrevI leserinnlegg den 01.02 retter Trygve Hagland sterke synspunkt og beskyldninger mot meg både som person og kommentarer som jeg er sitert på i Haugesunds Avis den 09.01.18

LES OGSÅ: Intervjuet kunne ikke stå uimotsagt 

Innledningsvis må jeg si at det er overraskende at Hagland etter 35 års medlemskap og mange år som aktiv for Frp ikke kjenner til hvordan partiets organisasjon og vedtekter fungerer. Jeg lar den saken ligge, men det forundrer meg at Hagland er av den formening at Karmøy Frp har gått til valg på ekspropriasjon i FMP saken. FMP er omtalt i kommunevalgprogrammet under turisme sammen med en rekke andre tiltak. I programmet blir ordlyden arbeide for og støtte opp om brukt vekselvis under samtlige tema. Karmøy Frp har innfridd sitt løfte og støttet opp om bevilgninger til FMP.

Når det gjelder hva som er sant eller usant så har det vært mye snakk om politikeres hukommelse den siste tiden. For å friske opp egen og andres hukommelse så kan det være greit å forholde seg til tørre fakta og ikke bare sitere det som passer egne meninger. Med bakgrunn i dette synes jeg det er på sin plass å vise til rådmannens innstilling til formannskapsmøte den 27.08.12 . Spesielt andre avsnitt i rådmannens saksutredning. Den viser at det forrige kommunestyre som vedtok reguleringsplanen ikke hadde til hensikt å fremme ekspropriasjon, selv om det var kjent at grunneiere ikke ville selge.

Dersom Frp eller andre partier hadde til hensikt å ekspropriere så ville det kommet frem i saken fra 2008. Tvert i mot så underbygger rådmannen at kommunestyrets tydelige hensikt var at FMP selv skulle komme til enighet med grunneierne.

Kopi av saksfremstilling: 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags