Trivelig og trygt uteliv

For mye: Store deler av politiets kapasitet i helgene går med til å følge opp uro som følge av høyt alkoholinntak skriver Fredrik M. Sætre. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.

For mye: Store deler av politiets kapasitet i helgene går med til å følge opp uro som følge av høyt alkoholinntak skriver Fredrik M. Sætre. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.

Av
DEL

LeserbrevI disse dager utformer partiene sine arbeidsprogram til valget neste høst. For oss som skal stemme er dette en viktig anledning til å tenke gjennom hvordan vi vil ha lokalsamfunnet vårt.

Et levende lokalsamfunn trenger et variert aktivitetstilbud og hyggelige møteplasser, som kafeer og restauranter. De fleste har behov for avbrekk fra hverdagen og arenaer der man kan treffe venner og nye folk. Det øker trivselen, tilhørigheten og samholdet i lokalsamfunnet.

Noe av hensikten med utelivet blir ødelagt dersom ikke alkoholserveringen foregår i forsvarlige rammer. Høyt promillenivå ødelegger trivselen og tryggheten, både for dem som benytter seg av utestedene og for andre som beveger seg gjennom sentrum.

Natt til lørdag og søndag er legevaktene mange steder i landet opptatt med å ta imot personer som har pådratt seg skade på grunn av egen eller andres rus. Fylla fører ofte til hærverk, bråk, slagsmål, skader og ulykker. Store deler av politiets kapasitet i helgene går med til å følge opp uro som følge av høyt alkoholinntak. En politioverbetjent i Stavanger beskrev situasjonen slik i 2016:

– I våre øyne burde vi brukt ressursene på noe annet, sier han, og legger til at helgevaktene for politiet ofte innebærer å ta hånd om hjemkjøringer, sjalusidramaer, spying og gråt. Det er frustrerende at vi skal måtte være barnevakt for voksne folk.

Slik burde det ikke være. Det er forbudt å servere synlig berusede mennesker, likevel skjer dette hele tiden. Sjeldent blir overskjenking oppdaget av skjenkekontrollen. Derved får det heller ikke noen konsekvenser.

Det er verdt å minne om at utestedene mister kunder når det overskjenkes. I en storbyundersøkelse, utført på oppdrag av IOGT i 2016, svarte 55 prosent av de mellom 18 og 44 år at byen er så preget av fyll at de drar sjeldnere ut enn de gjerne skulle ønske. I tillegg viser undersøkelser at 20 prosent av alle mellom 18 og 35 år ikke har brukt alkohol det siste året. For dem som ikke drikker, eller som drikker lite, er et uteliv preget av fyll lite attraktivt.

Politikerne kan gjøre noe med dette. Ved å styrke kvaliteten på skjenkekontrollen og skjerpe kravene til skjenkestedene kan dette bli bedre. Et annet tiltak som vil få redusert vold og uro er, å innføre tidligere skjenkestopp.

Vi ønsker utesteder der folk kan samles og hygge seg. Da må partiene vedta en skjenkepolitikk som skaper liv og hygge og ikke utrygghet og ødeleggelse.

I denne perioden gjelder det for oss, vi som til daglig ikke er aktive partifolk, å påvirke hver vårt parti til et valgprogram som er til beste for lokalsamfunnet, og ikke minst til et program som har svaktstilte og oppvekst i fokus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags