Vi trenger strakstiltak for å løse fastlege-krisen

Av
DEL

LeserbrevFastlegeordningen er i krise. Halvparten av landets kommuner sliter med rekrutteringen. 1 av 3 fastleger er over 55 år, og det kommer ikke nok unge leger til ordningen. Våren 2018 vurderte to tredeler av legene å slutte på grunn av arbeidspress. Det er behov for øyeblikkelige politiske løsninger. Dessverre har helseminister Høie få tiltak i regjeringens forslag til budsjett.

Vi er avhengig av at en ung nyutdannet lege ønsker å bli fastlege. Men veien dit er lang. Først må hun få turnus, og her er det for få plasser. I siste søknadsrunde fikk kun 36 prosent av søkerne en turnusstilling. Med den kommende legemangelen i bakhodet er det rart at regjeringen ikke har bestemt seg for å øke antallet stillinger. Vi foreslår i vårt alternative budsjett 100 flere turnusstillinger enn regjeringens forslag.

Etter turnus skal den nyutdannede spesialisere seg i allmennmedisin i en kommune. Skal hun kjøpe fastlegehjemmel fra en eksisterende lege kan det koste flere hundre tusen kroner, opp mot en million. Skal hun begynne med en tom liste har hun usikker inntekt i lang tid, samtidig som hun er i den sårbare etableringsfasen der huslån og studielån tynger som mest. Er det rart at unge leger vegrer seg for å ta steget inn i fastlegeordningen?

Flere kommuner har utforsket kloke løsninger selv, for å få inn flere allmennleger i spesialisering (Alis). I Bergen har man utviklet Alis-Vest, for å komme utfordringene i møte. De gir unge leger fast ansettelser i utdanningsstillinger i allmennmedisin i 12 utvalgte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Erfaringene så langt viser at legene er fornøyde med ordningen. De har trygghet i stillingene og må ikke låne til pipa for å kunne prøve ut fastlegelivet.

I Bodø har man utviklet Alis-Nord, der man lar det være åpent om legene er næringsdrivende eller ansatt, men også der skal unge nyutdannede leger få komme inn i utdanningsstillinger, med tid til faglig utvikling og et fastlagt løp frem mot å bli spesialist i allmennmedisin.

Både Bergen og Bodø viser oss at kommunene er villige til å prøve ut nye ting for å løse fastlegekrisen, så la oss gi dem en håndsrekning. Arbeiderpartiet foreslår derfor at vi i budsjettet for 2019 må sørge for at kommunene kan knytte til seg 400 allmennleger i spesialisering (Alis-stillinger). Ved å yte et tilskudd til kommunen og finansiere flere Alis-prosjekter vil vi kunne gi øyeblikkelig hjelp til en fastlegeordning som ikke har tid til å vente på neste års evaluering.

Arbeiderpartiet tok i sin tid initiativ til fastlegeordningen. Vi gjorde det for at befolkningen skulle ha trygghet for legehjelp når behovet melder seg. Den kommende eldrebølgen, der flere vil ha sammensatte sykdomsbilder og bo hjemme, krever fastleger med tid og kompetanse til å følge opp eldre pasienter. Med 100 flere turnusstillinger enn regjeringen og totalt 400 nye allmennleger i spesialisering snakker vi om en satsning på omtrent 700 millioner. Det er mye penger, men en nødvendig investering i helsetjenestens grunnmur. Helseministeren tar ikke grep – det gjør vi i vårt budsjett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags