Brukerstyrt personlig assistanse, kostnader, fordeler og ulemper

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen Foto:

Av
DEL

LeserbrevGjennom artikler og debattinnlegg har Haugesunds avis satt fokus på brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utgiftene til BPA har visst nok steget kraftig i Karmøy kommune, noe som kan tyde på at Karmøy kommune gir for lite tjenester til dem som mottar tradisjonelle omsorgstjenester. BPA har nemlig langt lavere kostnad per time enn tradisjonelle tjenester. Når tjenestemottakere går over fra kommunale tjenester til BPA, skal en ikke forvente kostnadsøkninger.

Det er ikke uvanlig at kommunene hevder at de må gi flere timer når personene mottar BPA. Dette begrunnes vanligvis med at de ikke får benyttet personalressursene optimalt og at de ikke får realisert påståtte stordriftsfordeler ved å samlokalisere personer med utviklingshemming i store bofellesskap.

Omsorgstjenestene skal være knyttet til individet, ikke til bofellesskapet. Målsetningen er å sikre den enkelte aktive og meningsfulle liv. Ingen undersøkelser, verken i Norge eller andre land, har noen gang påvist stordriftsfordeler av betydning. Den eneste påvisbare stordriftsfordelen er knyttet til nattevakt. Om det er en eller fem som har behov for et visst tilsyn nattestid, så vil det stort sett kunne dekkes av samme nattevakt. Dette har også lovgiver tatt høyde for. Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-d, sier nemlig at retten til BPA ikke gjelder nattevakt, med mindre personen har et kontinuerlig behov for tjenester om natten.

Kommunale tjenester er dyrere for kommunen enn BPA. Det er ikke billigere å drive bofellesskap enn å yte individuelle tjenester. Forskjellen er imidlertid at det er langt lettere for kommunen å ikke gi individuelle tjenester når utviklingshemmede plasseres i bofellesskap og gis kommunale tjenester. Denne praksisen er godt dokumentert gjennom nasjonale tilsyn på feltet. Foruten å være lovstridig, fratar kollektive tjenester den enkeltes selvbestemmelse for hvilke aktiviteter den enkelte ønsker eller ikke ønsker å delta i.

Når Karmøy kommune registrerer kraftig kostnadsvekst som følge av at flere velger BPA, så bør de ta en titt på egne tjenester. Kostnadsveksten som Karmøy opplever, er en indikasjon på at det gis kollektive tjenester.

Norsk Forbund for Utviklingshemming (NFU) gir juridisk bistand i rundt 600 enkeltsaker per år. Svært mange av disse sakene gjelder BPA. En vesentlig grunn til at medlemmer velger BPA, er at kommunen gir lite individuelt tilpassede tjenester.

NFU jobbet aktivt for å rettighetsfeste BPA. Nå jobber vi for å styrke ordningen. Samtidig jobber vi for å sikre like gode og individuelle kommunale tjenester. Kommunene bør betrakte BPA som en kontroll av de kommunale tjenestene. Gir kommunen gode og individuelt tilpassede tjenester, så vil færre velge BPA. BPA-ordningen har også sine ulemper, blant annet vil den ofte medføre betydelig merarbeid for pårørende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags