Er SFO noe å bry seg om?

Av
DEL

LeserbrevEt av hovedpunktene i Haugesund Høyres program er tidlig innsats. For dem som er i tvil så betyr det at man skal sette i gang tiltak for et barn med en gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet, men også i barnehagen. Skal vi heve kvaliteten i skole, SFO og barnehage må det tenkes tidlig innsats og tett oppfølging i alle ledd i utdanningsløpet.
Hittil har innholdet i SFO vært lavt prioritert i den politiske og skolefaglige debatt. Høyre er av den oppfatning at der er behov for å sette fokus på SFO og etterspør derfor en kvalitetsdebatt.
Det er meget stor variasjon i SFO-tibudene rundt omkring i kommunene, både i innhold, organisering og kvalitet. Vi må sørge for at SFO blir noe mer enn ren oppbevaring. I dagens SFO ordning er det etter all sannsynlighet et ubenyttet potensiale for økt læringsutbytte. Et sted for læring uten undervisning. I tillegg er SFO en arena for å utvikle bedre sosial kompetanse.
Svaret på spørsmålet er altså et klart ja.
Høyre mener at SFO ikke skal være en oppbevaringsplass for ungene våre uten innhold. Vi ønsker å jobbe mot et kvalitetsmål som gjør at SFO i Haugesund blir blant de beste i Rogaland fylke.
Haugesund Høyre mener at følgende punkter bør være en mal å gå etter for å høyne kvaliteten i SFO:
• SFO er en veldig viktig del av hverdagen til mange barn, og kan være en god arena for inkludering og integrering. Derfor er det viktig at kvaliteten på tilbudet er god, og at det er tilgjengelig for alle uavhengig av inntekt.
• SFO skal være noe mer enn et oppbevaringssted. Barna skal ha personlig utvikling og sosialt utbytte av å gå i SFO. Det må stilles noen felles krav til innhold i SFO-tilbudene og kompetansen til de som jobber der.
• Flere barn vokser opp med foreldre i full jobb og mange elever er på SFO opptil 20 timer i uken. Vi har et ansvar for å sørge for et innhold med kvalitet
• I regjeringsplattformen står det at vi skal innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO etter skoletid for barn fra lavinntektsfamilier. Men Høyre i Haugesund ser ingen grunn til å vente og vil senke SFO-prisen for lavinntektsfamilier så fort som mulig for å gjøre det mer tilgjengelig for alle.
Haugesund Høyre ønsker derfor en kvalitetsdebatt blant skoleledere, ansatte og foreldre om SFO. Vi må lage klare målsettinger for hvilket innhold vi ønsker oss i SFO.

Egil Sundve
Bystyrerepresentant for Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags