Erkjenne Klima-og naturkrise, hva betyr det?

Under Prekestolen

Under Prekestolen Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi erkjenner at klimaforandringer er menneskeskapte, forandringene får store negative konsekvenser og det haster med å finne løsninger. Vi må lage en plan for å utføre løsningene og vi må stå sammen. Det er ikke bare i Haugesund vi har natur- og klimakonsekvenser. Dette er en global utfordring. Hva vi gjør her i vår vestlige velferd har stor påvirkning på resten av verden.

Planen for nullutslipssamfunnet er vi godt i gang med. Å erkjenne en krise gjør at vi står mer samlet om grunnlaget for arbeidet og at vi må begynne nå. Vi skal ikke prøve å gjøre alle tiltakene med en gang, men lage gode planer for en overgang som går over 30 år. Næringsliv og folk må få tid til å omstille seg. Derfor skal vi ikke gjøre store drastiske tiltak det neste året som får store konsekvenser for folk flest og kanskje liten natureffekt. Haugesund er faktisk godt i gang med en stor og overordnet plan.

Første fase er å enes om en plattform som fastsetter verdier, holdninger og mål. Dette har vi gjort i kommuneplanens samfunnsdel. Der har vi vedtatt at vi skal bygge et bærekraftig samfunn. Ut fra bærekraftsnormen lager vi nye langsiktige handlingsplaner. Så som Klima og Energiplanen hvor vi beskriver hvilke klimatiltak vi skal gjøre de neste 5, 10 og 30 årene. Samtidig passer vi på at bærekraft kommer med i alle nye planer og tiltak. For eksempel utviklingen av Haugaland Næringspark, Reiselivsstrategi, Næringsstrategi, Næringsfond, Innkjøpsstrategi og Regional areal og transportplan. Kommunen er også vært med å etablere «Ren energi», er med i Klimapartner og skal bli medlem av Smart Cities. På den måten spres bærekraftsholdningen i all kommunal virksomhet og første fase er snart avsluttet.

Neste fase er å utføre handlingene, støtte ny grønn utvikling, og lage nye oppdaterte planer. Hva slag teknologiske løsninger som kommer om 10 til 30 år, er vanskelig å spå i dag. CO2 lagring er for eksempel for usikkert til å satse alle pengene på. Vi må ha en bred tilnærming til løsningene. Spørsmålet om vi kan fortsette med dagens materielle forbruk må diskuteres grundig. MDG er av den klare oppfatning av at det er en umulighet. Dagens enorme materielle forbruk er en stor del av problemet.

Siste fase vil være å lande bærekraftsamfunnet med nullutslipp, stort naturmangfold og høy livskvalitet. Hvordan dette ser ut og hvilke løsninger som velges er fortsatt uklart. Det som er klart er at vi nå står sammen om å gjøre tiltak og finne nye løsninger.

"Bystyret i Haugesund erkjenner at vi har en klima-og naturkrise og forplikter seg med dette til en ekstraordinær innsats for klima, miljø og naturmangfold. Dette skal komme til syne i form av ambisiøse, seriøse og konkrete mål og tiltak, blant annet i rulleringen av klima og energiplanen"

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags