Haugesund SV vil ha debatt om hjemmelekser!

Haugesund SV vil ha en grundig diskusjon om alternative løsninger for et «hjemmeleksefritt» småtrinn i Haugesund kommune.

Haugesund SV vil ha en grundig diskusjon om alternative løsninger for et «hjemmeleksefritt» småtrinn i Haugesund kommune. Foto:

Av
DEL

Leserbrev«Elever i norske barneskoler får lekser fordi de alltid har fått det (…). Det står ingenting i læreplanen eller opplæringsloven om at elever bør få lekser. Det kan heller ikke sies å være forskningsbasert praksis, kanskje heller tvert imot. Det finnes over 116 studier som viser at lekser har liten eller ingen effekt på læring og minst i barneskolen. I tillegg finnes det etterhvert flere studier som dokumenterer negative effekter av lekser»

Dette skriver Kjersti Holte som er forsker ved Høgskolen i Østfold. Hun har ledet «Lekseprosjektet», et forskingsprosjekt som ville finne ut hvorfor og hvordan lekser praktiseres i barneskolen. Prosjektet fant ut at den vanligste måten å gi lekser på var å gi de samme oppgavene til alle elever gjennom ukeplaner. Ansvaret for tilpasning ble overlatt til elev og foreldre og det ble i snitt gitt 15 oppgaver i uka uavhengig av trinn.

Alle elever må selvsagt øve. Øvelse gjør mester. Men slik hjemmelekser i all hovedsak er praktisert i dag, så er mange barn prisgitt den oppfølgingen som de får, eller ikke får, hjemme.

Mange barnefamilier lever i tillegg i en krevende tidsklemme. Spesielt krevende kan den være for enslige forsørgere og de som arbeider i turnusyrker. Mange barn og foreldre bruker store deler av ettermiddagen på leksearbeid. Tid som går på bekostning av lek, familie- og fritidsaktiviteter. Dette kan føre til at leksene ikke blir gjort, ikke blir gjort skikkelig eller at lekser fører til stadige konfliktsituasjoner mellom foreldre og barn.

Når skolen overlater lekser til hjemmet, og forutsetter at dette blir gjort, kan de som ikke får gjort lekser eller ikke får hjelp til leksene bli skadelidende. De kan oppleve at de ikke mestrer og de vil henge etter om lærere baserer videre undervisning på at leksene er gjort og forstått. Vi mener at dette kan gi et skille mellom de teoristerke og de teorisvake allerede fra tidlig skolealder, og det kan forsterke sosial ulikhet.

Et argument som ofte blir brukt for å opprettholde hjemmeleksene er at foreldre skal kunne følge med på hvordan det går med barna på skolen. Dette er et viktig argument, men som kanskje har mistet litt relevans.

I løpet av de siste årene har avstanden mellom skole og hjem blitt adskillig kortere. Nå finnes det plattformer hvor foreldre kan følge barna tett. Ved hjelp av disse læringsplattformene er det enkelt for læreren å kontakte foreldre om det skulle være noe de burde vite om. Jevnlige foreldremøter er også en arena hvor foreldre får innblikk i hvordan det går på skolen. At elever ikke får hjemmelekser, betyr heller ikke at barn og foreldre ikke kan lese, skrive, regne eller tegne – hjemme.

På nasjonalt nivå har SV i flere år tatt til orde for satsing på heldagsskolen. Heldagsskolen innebærer en litt utvidet skoledag preget av mer praktisk og variert læring, fysisk aktivitet, skolemat og skolelekser i stedet for hjemmelekser. Finansiering av en heldagsskole vil kreve midler fra staten og kan ikke finansieres av Haugesund kommune sitt budsjett alene slik det er nå. Elementer fra heldagskoletenkningen kan likevel gjennomføres lokalt.

I forbindelse med revisjon av arbeidsprogrammet vil Haugesund SV ha en grundig diskusjon om alternative løsninger for et «hjemmeleksefritt» småtrinn i Haugesund kommune.

Vi inviterer foreldre, lærere og fagorganisasjonene med i denne debatten - og vil gjerne høre deres innspill og tanker om hjemmelekser i grunnskolen generelt, og på småtrinnet spesielt.


Uttalelse vedtatt på årsmøte i Haugesund SV mandag 4. februar 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags