Høyre og Simonsen bidrar til å svekke tilliten til det politiske systemet

Aase Simonsen tok mye av æren for at omkjøringsveien på ny ble godkjent i 2018. Er det den type lobbyvirksomhet vi ønsker fra våre lokale politikere?

Aase Simonsen tok mye av æren for at omkjøringsveien på ny ble godkjent i 2018. Er det den type lobbyvirksomhet vi ønsker fra våre lokale politikere? Foto:

Av
DEL

LeserbrevFlere ganger har lokalpolitikere stått fram i media og tatt æren for at omkjøringsveien har blitt godkjent på departementsnivå. Som kjent ble prosjektet godkjent både i 2016 (Sanner) og i 2018 (Mæland) av Høyres kommunaldepartement (KMD).

Etter at kommunedelplanen ble godkjent av KMD i desember i fjor, uttalte Aase Simonsen følgende til Haugesunds Avis: «Dette har Sveinung Stensland og jeg jobbet godt med å få på plass.»

Men er det egentlig slik vi ønsker at politiske saker skal bli avgjort – ved at lokale politikere driver intens lobbyvirksomhet inn mot sine partifeller i regjering? Er det slik gode og helhetlige beslutninger for samfunnet tas – ved at det kun lyttes til en av partene?

Hva vet egentlig Simonsen om veiens nytteverdi? Er hun i det hele tatt klar over at gjennomgangstrafikken på Åkra kun utgjør ca. 2000 kjøretøy pr. døgn, noe som tilsvarer 1 av 7 biler på Tjøsvoll? Kjenner hun godt nok til de alternative løsningene for Åkra? Og har hun egentlig tilstrekkelig kjennskap til naturmangfoldloven, til å kunne vurdere at reguleringsplanen ikke strider mot denne? Er hun klar over at KMDs kommende avgjørelse kan medføre at reguleringsplanen blir prøvd for retten, med den konsekvens at saken tidligst vil bli avgjort i 2021 – og at man samtidig risikerer at Åkra ikke får noen midler fra Haugalandspakken – simpelthen fordi man i utgangspunktet var for grådig (eller kall det elendig politisk håndverk)?

Det har ikke slått Simonsen at i stedet for å jobbe for en ny og uhyre kostbar vei fra Åkra sør til Helganesveien, så ville det være langt rimeligere, mer miljøvennlig, tidsbesparende og ikke minst realistisk å knytte sammen internveier på Åkra og Heia, samt utbedre flaskehalser på strekningen Veakrossen-Helganesveien? Eller er det kanskje slik at når alt kommer til alt, så er det ikke så nøye med resultatet – det er viktigere å viljen sin?

Det kommer nok til å bli en dragkamp i KMD i høst eller vinter, når innsigelsen fra Fylkesmannen (som gjelder miljøtunnel) skal behandles. Venstre har miljøministeren, og i disse tider der de ligger rundt 3 % på meningsmålingene, vil det være viktig ikke bare for dem, men også for hele det borgerlige regjeringsprosjektet, at Venstre ikke kryper under sperregrensen for godt. Politikk handler som kjent om å gi å ta – og uten en miljøseier i denne symbolsaken, ser framtiden ikke særlig lys ut for miljøpartiet Venstre. Kanskje noe å tenke på for Simonsen og Stensland også, som antakeligvis allerede har startet sin lobbyvirksomhet inn mot KMD ...

Et annet eksempel på måten Simonsen jobber i politikken, fikk man gjennom sosiale medier i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for Veakrossen-Helganesveien i Fylkesutvalget i fjor. Der hun da skrøt av at hun «fikk bort alle innsigelser i Fylkesutvalget i dag [smilefjes og tommel opp].» Det er altså det handler om, å bare få bort faglig begrunnede innsigelser. Ikke så nøye hvordan innsigelsene var begrunnet eller hvorfor de ble fremmet, kan vi vel anta.

Til slutt må det, rettferdighetens navn, sies at Høyre trolig ikke er de eneste som har jobbet «i regjeringens korridorer» for at omkjøringsveien skulle bli godkjent av departementet. Det er vel liten tvil om at i hvert fall også KrF har hatt (eller har) sine svin på skogen her. Denne type oppførsel, som blant andre Høyre og Simonsen, har framvist i denne saken, er sikkert ikke noe unikt tilfelle, men den er definitivt med på å svekke menigmanns tillit til det politiske systemet, og til at vedtak blir fattet i tråd med de lover, forskrifter og retningslinjer som man, i hvert fall i teorien, ikke skal sno seg utenom. Politiske beslutninger skal ikke ta hensyn til «kjennskap og vennskap», men til likebehandling, etterrettelighet, faglighet og kunnskap.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags