Med flagget til topps!

Heidi Bjerga, førstekandidat for SV til fylkestingsvalget i Rogaland

Heidi Bjerga, førstekandidat for SV til fylkestingsvalget i Rogaland Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi har et mål om å redusere bruken av personbil. Vi drømmer om å kunne gå til jobben i byen. Timinuttersbyen ble lansert for flere år siden. Ti minutter til butikken, ti minutter til kollektivholdeplass og ti minutter til jobben. Likevel bygger vi firefelts veier, for at flere og flere skal kjøre. For hvis ikke vi kjører, så blir ikke veiene finansiert med bompengene som er planlagt skal finansiere dem.

Klimaforliket ble inngått på stortinget i 2008, på bakgrunn av rapport fra FNs klimapanel. Et av de viktigste målene der var nullvekst i biltrafikken. I dag klimastreiker ungdommene fordi vi ikke tar klimautfordringene på alvor. Vi voksne fortsetter som før, men snakker mye om bærekraft. I mai la FNs naturpanel fram en tilstandsrapport om natur og biomangfold på jorda. Forskerne bak FN-rapporten mener tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. De frykter et vi ødelegger naturen så raskt at bærekraftsmålene står i fare, og at vi ikke lenger klarer å livnære jordas befolkning.

Mikael Wiehe sin sang om Titanic starter med -Det började som en skakning på nedre däck, det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck, vi förstod inte riktigt orsaken tillatt fartyget sprungit läck, man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp.
Teksten er jo og en beskrivelse av vårt samfunn som nå er i alvorlig krise.

Den største trusselen mot artsmangfoldet er nedbygging av arealer hvor artene lever. Da kan vi ikke tillate store vei- og byggeprosjekt i verdifull urørt natur. Da er det ikke nok at vi bare vil redusere klimautslippene, vi må også redusere nedbyggingen av naturen. Bare i Norge er over 2000 arter utrydningstruet.

Det er fem hovedgrunner til artsutryddelse: endret arealbruk, direkte utnyttelse av organismer, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede, skadelige arter til nye områder.

Hvis vi fortsatt mener at firefelts vei med 110 km/ mellom Kristiansand og Trondheim er viktig, at det er riktig å bruke 340 milliarder kroner for å spare 50 km på hele strekningen som er totalt på 1100 kilometer i dag, da aksepterer vi og at vi bidrar til både økte klimautslipp og utrydding av arter i en hastighet som vil påvirke vår eksistens for all fremtid. Det ønsker ikke vi i SV å bidra til.

Vi mener løsningen er trafikksikre veier med gul midtstripe og flere forbikjøringsfelt, og nye elektriske hurtigferjer som tar oss over fjordene. Finansiert over skatteseddelen, ikke med bompenger. Vi går ikke for utdaterte løsninger som de skriver om i VG 27. juni.

Vi forstår ungdommene som i sin fortvilelse demonstrerer. De ser at ingenting blir gjort for å redusere utslippene og stoppe nedbyggingen. Greta Tunberg minner oss om at vi håper de unge skal redde verden, men det er det ikke tid til. Det er ikke tid til å vente på at ungdommene skal bli voksne og få makt til å bestemme sier hun. De unge har rett, det er vi som må bestemme, vi som har makt. Vi må gjøre det nå, for det haster. Ellers kan det gå som i sangen til Mikael Wiehe som avsluttes med Vi går til botten där vi står, men flaggan den går i topp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags