Rehabilitering – en viktig valgkampsak!

Av
DEL

LeserbrevDet nærmer seg kommunevalg og dere innbyggere skal stemme på dem som dere mener vil styre kommunen på en best mulig måte.
Vi som er tillitsvalgte i Norsk Fysioterapeutforbund, mener at rehabilitering bør være en viktig valgkampsak.

De fleste kommunale tjenestene er kjente og forutsigbare for innbyggerne. Dersom det flytter et nytt barn i skolepliktig alder til kommunen, får barnet tilbud om skoleplass. Alle har tilgang til trygt drikkevann i springen osv. Med rehabilitering er ikke dette like åpenbart. Tilbudet varierer sterkt fra kommune til kommune og er heller ikke likt gjennom året.

Norsk Fysioterapeutforbund ser at disse forskjellene slår hardt ut for enkelte pasientgrupper. Et av godt eksempel er Ola på 65 år som får hjerneslag rett før sommerferien. Det er velkjent at å komme raskt i gang med rehabilitering er av stor betydning for å få tilbake mest mulig funksjon og leve mest mulig selvstendig. Alt for ofte ser vi at dette ikke fungerer. Ola får ikke det samme forutsigbare tilbudet som skoleeleven eller de som åpner vannkranen. Det kan ta flere uker før han får tilbud om et rehabiliteringsopphold og i mellomtiden er det dessverre ofte for tilfeldig hvilken oppfølging han får. Tilbudet påvirkes av bemanningssituasjonen i den enkelte kommune, og det påvirkes av ferier og høytider.

Noen kommuner har jobbet aktivt og framoverlent med rehabilitering. Mens Ola i kommune A risikerer betydelig funksjonstap på grunn av mangelfull oppfølging, får Kari i kommune B tilgang på et heldøgns rehabiliteringsopplegg fra første dag. Kari bor i en kommune der de som styrer har skjønt viktigheten av et robust rehabiliteringstilbud gjennom hele året og tatt konsekvensene av det. Der det er vilje er det vei!

De store forskjellene kommer av ulik politisk prioritering. Til tross for at alle har rett til et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor. Dessverre er det mange som ikke oppdager at tilbudet er dårlig før man står med behovet selv eller for en av sine nærmeste.

Hvordan er det med rehabiliteringstilbudet i din hjemkommune? Etterspør tanker og planer fra politikerne og la dem vite at dette er et viktig tema som er med på å avgjøre hvem du lar din stemme gå til.

Godt kommunevalg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags