Ungdomspartias meining om omstnad av lettare narkotika

Asjørn Eik-Nes

Asjørn Eik-Nes Foto:

Av
DEL

LeserbrevRegjeringpartias ungdomsorganisasjonar meiner dette:

Frå heimesidene deira:

Frp U
Det er ikkje statens oppgave å straffe folk som tar dårlige valg og kun rammer eiga helse. Vi ønskjer derfor å legalisere og regulere omsetninga av alle former for narkotiske stoff.

Unge Høyre
Unge Høyre støtter derfor rusreforma som går ut på at ein i realiteten avkriminaliserar bruk og oppbevaring av narkotiske midler. Unge Høyre er for legalisering av lettare narkotiske stoff. (Sjå Høies modell frå Portugal.)

Unge Venstre
Unge Venstre vil legalisera og regulera omsetningen av cannabis. Berrre ved å regulera cannabis kan vi få marknaden under kontroll.

Krfu
KrFU vil depenalisere (alternative reaksjonar til straff) bruken av narkotiske stoff og at oppfølginga av personar som har blitt tatt for narkotikaforbruk skal flyttas fra justis til helsetenesta. KrFU meiner det er positivt at rus ikkje er lett tilgjengeleg fordi auka tilgang heng saman med auka forbruk.

Karmøy Venstre støttar ikkje utsegna som vart brukt av Unge Venstre i skulevalget.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags