Vi må tørre å stille krav i skolen

Av
DEL

LeserbrevLeder av oppvekststyre i Haugesund, Kjell Inge Bråtveit, påstår i et innlegg på H-Avis Debatt den 2. september at vi er lettvinte i Høyre når det gjelder skolepolitikk. Denne påstanden er vi selvsagt ikke enig i.

Høyre er ekstremt opptatt av å analysere det tallmaterialet som er tilgjengelig og ut ifra det tilrettelegge for forbedringer. De viktigste rapportene er nasjonale prøver, skolebidragsrapporten, i tillegg til elevundersøkelser. Det å finne ut hvor vi kan forbedre oss, utvikle oss til å bli enda bedre kan til tider være noe ubehagelig. Når nasjonale prøver viser at våre femteklassinger leser dårligere enn landsgjennomsnittet, dårligere enn hva som bør forventes og at dette skjer flere år på rad, så må dette påpekes. Vi må forvente tiltak. Det er vår plikt som oppvekstpolitikere. Når det da viser seg å være store forskjeller skolene imellom er det også viktig å få fram. Vi lokaliserer gjennom analyse utfordringene og så må vi som politikere ta ansvaret å tilrettelegge for bedre resultater. Hvis ikke forsømmer vi oss. AP kaller det nedsnakking, vi kaller det politikk. Det er veldig mye bra i Haugesundsskolen, men vi må bli enda bedre. Jeg antar at dette er et felles ønske.

Når det gjelder skolebidragsrapporten så er der en rekke positive trekk. Men når vi oppdager at der er skoler hvor vi kunne forvente bedre resultater ut ifra de sosioøkonomiske forhold i skolekretsen så må vi se på hva årsaken til det kan være.

90 % av elevene som har 40 skolepoeng i grunnskolen (karakteren fire i snitt) gjennomfører videregående skole i løpet av fem år. Bråtveit spør om Høyre ikke er fornøyd med det. Når en har fire i snitt fra grunnskolen bør vi forvente at minst 90 % klarer å fullføre. Men det er ikke det som er poenget her. Poenget er at det er 25 % av den totale elevmassen som ikke klarer å gjennomføre videregående skole i løpet av fem år. Det er både et lokalt og et nasjonalt problem. Det er de som ligger under 3,5 i snitt som er den store utfordringen.

Lærerne er den viktigste enkeltfaktoren i Haugesundskolen. Motiverte og engasjerte lærere motiverer og engasjerer elevene. Lærerne har kanskje verdens viktigste jobb, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for at Haugesundskolen består av engasjerte og motiverte lærere som får de nødvendige ressursene for at elevene våre skal lykkes. Da må vi tørre å stille krav, analysere tallgrunnlaget vi har og ha store ambisjoner på vegne av neste generasjon.

Det som er positivt med retorikken mellom Aps Kjell Inge Bråtveit og undertegnede fra Høyre er at vi begge er unikt opptatt av kvalitet i skole og barnehage og at vi begge jobber for det. Det synes jeg er meget bra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags