Vil utvide Hauge skole sitt uteområde

Bjørn Gunnar Husby, meldem utvalg for oppvekst

Bjørn Gunnar Husby, meldem utvalg for oppvekst Foto:

Av
DEL

LeserbrevHaugesund Venstre vil legge til rette for at elevene ved Hauge skole kan bruke Lotheparken som undervisningsrom og uteområde. Vi håper å få de andre partiene i bystyret med på vårt verbalforslag i budsjettet for 2020-2023.

Tall fra 2014 viser at Hauge skole er den skolen i Haugesund med minst uteareal pr.elev. Med sine rundt 400 elever har skolen 12.2m2 pr.elev, noe som er langt under nasjonale anbefalinger som siden 2003 har vært på 50m2 pr. elev. Det er ikke mulig å utvide skolegården, fordi områdene rundt er privateide. Da er Lotheparken en mulighet.

Nok uteareal er viktig for elevene. Skolegårder er våre barns fristed og lekearena. De har betydning for barns fysiske aktivitet og motorisk læring, og gode uteområder kan utjevne sosiale forskjeller i helse. En skolegård som er attraktiv vil kunne virke som nærparker i lokalmiljøene, og være en trygg plass barn og ungdom kan være på sin fritid.


Hauge skole er allerede i gang med å bruke parken. Skolen er med i den nasjonale satsingen Natursekken, hvor det overordnede er å stimulere til bærekraftig utvikling. Haugesund Venstre vil at Lotheparken skal bli Haugesunds grønne klasserom, og vil derfor at kommunedirektøren ser på hvordan dette kan gjøres. Det må da også ses på mulighet for samarbeid med velforeninger og Rogaland fylkeskommune.

Elever som bruker parken vil få et eierskap til den. Det vil kunne føre til at barn og ungdom bruker parken også etter skoletid, og videre vil de ta med seg sine foreldre og besteforeldre. Slik skapes det liv i parken. Grønne områder til rekreasjon og fysisk aktivitet har stor verdi, særlig der hvor folk bor.

Haugesund Venstre vil legge til rette for samlingsplass for undervisning utendørs og fysisk aktivitet i Lotheparken. Målet er at parken skal bli et grønt klasserom for elevene og et attraktivt grønt rekreasjonsområde.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags