EL Sparkesykkel

Av
DEL

LeserbrevDet er vel en kjennsgjerning at disse EL sparkesyklene allerede har påført samfunnet kostnader, som en gjerne ikke tenkte over i utgangspunktet.
Det er lett å hive seg på en populærbølge, som gjerne ser litt rosenrød ut ved første øyekast.
EL sparkesykkelen er vel heller blitt en større fare for trafikkbildet, enn ett gode.
Med ett så ubalansert kjøretøy, drevet av en altfor stor motor, har den skapt faremomenter for gående på fortauer og ikke minst for brukerene av syklene, som durer rundt mellom gående og andre traffikanter.
Vi snakker om hjelmpåbud for syklister for beskyttelse mot hodeskader.
Hva med fremtidige skader med disse EL syklene som raser avgårde i siksakk mønster på fortau og i vei.
Hva med ett hjelmpåbud her? Hva med fartsbegrensninger på disse syklene?
I dag med en stadig diskusjon om sikkerhet.
Blir dette glemt i forbindelse med disse kjøretøyene?
For det er jo ett kjøretøy, som fort, i en gitt situasjon, kommer ut av kontroll.
Snakk gjerne om fornuftig bruk, men det varer ikke lenge hos brukerene, før fornuften må vike plass for hastverk og dårlig oppførsel i trafikkbildet.
Så får jeg håpe at jeg for min og andres del ikke blir innblandet i en trafikkulykke med sykkel eller EL sykkel eller gående.
Mitt spørsmål som jeg sitter igjen med, hvem sitter igjen med skyldspørsmålet ved en eventuell ulykke.
I de fleste tilfeller er det nok bilisten som er den store synderen.
Men etter min observasjon, så er det ikke alltid bilisten.
Det er i dag mange gående og syklende som går med musikk på ørene, går og sykler ut i fotgjengerfelt, uten å se hverken til høyre eller venstre.
Da spør jeg meg selv, hvor ligger det moralske ansvaret.
Sier heller ikke at det moralske ansvaret kan fraskrives billisten.
ALLE HAR ANSVAR I TRAFIKKEN.
Men det er skremmende å se hva som skjer på fotgjengeroverganger.
Materielle skader kan nok repareres, men hva med den menneskelige tragedien, hva med den?
Det er en tragedie for alle traffikanter som er innvolvert.
Jeg er ikke imot syklister, men jeg er litt betenkt angående planlagte sykkelfelter og allerede opparbeidede sykkel felter i byen.
Jeg vil komme med en påstand. disse områdene og feltene i noen sammenhenger, er blitt en større fare for både syklister og kjørende.
Skjoldaveien fra sentrum og opp er ett av dem og er rene marerittet for alle traffikanter.
En vet snart ikke hvem en skal stoppe for, for her ser det ut for at syklister har fri fart, uten å se til høyre eller venstre.
Hesten fikk skylapper for å unngå stress i sitt gjøremål.
Det virker for meg som om syklister har overtatt skylappene nå.
Som skrevet tidligere, bruk sykkelen, ikke minst når en ser det ett helsemessig perspektiv, for det er flott,
Så til alle trafikanter, bil, sykkel eller gående.
Se til høyre eller venstre, forover eller bakover, du kommer ikke for sent til noe om du bruker 15 sekunder ekstra på din ferd fra A til B.
Det ken bli fatale sekunder om du ikke bruker disse sekundene aktivt.
Ha en riktig god sykkel, bil og gående hverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags