Vi må hjelpe flere elever med å fullføre videregående

Av
DEL

LeserbrevDet er mye som går bra i norsk skole. Elevene lærer mer, de er mer til stede og flere fullfører og består. Men fortsatt er det utfordringer vi må løse, som at en av fire ikke fullfører videregående opplæring.

Høyre har et ambisiøst mål om at 5000 flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025. Innen 2030 skal ni av ti gå ut med et vitnemål eller et fagbrev i hånden. Med et arbeidsliv som stiller stadig strengere krav til formell kompetanse er dette helt avgjørende. Frafallet er bekymringsfullt fordi det kan få store konsekvenser for de det gjelder, både sosialt og muligheten for å få jobb.

Årsakene til frafall er sammensatte. Derfor trenger vi nasjonal, regional og lokal handling for å nå målet vårt. I Rogaland må vi samarbeide med kommunene for å gi alle barn et best mulig utgangspunkt fra barnehagen, gjennom grunnskolen og videre inn i videregående. Vi har gjort mye. Vi har gitt historisk mange lærere tilbud om videreutdanning. For Rogaland betyr det at nesten 3500 lærere har fått tilbud, vi har innført en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for 1.-4.-klassinger som står i fare for å falle bak og vi har innført en fraværsgrense i videregående. Men vi vil videre.

For det første vil vi innføre en varslings- og oppfølgingsplikt for skolene for å fange opp elever fra første fraværsdag. I 2018 fikk vi for første gang fraværsstatistikk for 10.klasse. I Rogaland er elevene borte i snitt 5 dager og 4 timer. Disse elevene går glipp av mange timer og dager med viktig undervisning som kan være helt avgjørende for faglig og sosial mestring. Det skaper kunnskapshull som kan være vanskelig å tette. Derfor vil vi at skolene skal gjøre mer når elevene er mye borte.

For det andre vil vi innføre en plikt for skolene til å samarbeide om overgangen fra ungdomsskole til videregående. Ofte svikter det i oppfølgingen av elevene i disse sårbare fasene, for eksempel fra ungdomsskole til videregående. Derfor vil Høyre at skolen skal gi elevene den hjelpen de trenger for å mestre den nye hverdagen.

For det tredje vil vi styrke laget rundt eleven med flere helsesykepleiere, bedre rådgivningstjeneste og sosialfaglige ansatte som bidrar til et bedre læringsmiljø og mindre mobbing. Fordi det er faktisk sånn at du må trives for å lære.

Vårt løfte er et løfte til alle dere barn og unge i Rogaland og til dere foreldre. Det er ambisiøst, men vi hverken kan eller vil slå oss til ro med at elevene våre ikke blir gitt like muligheter. Norge og Rogaland på sitt beste er når vi klarer å skape en skole med muligheter for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags