Lotheparken må prioriteres

Av
DEL

LeserbrevÅ ha grønne områder nær der folk bor har uvurderlig verdi. Derfor er det gledelig at Haugesund kommune nå har utført et betydelig vedlikehold i Lotheparken.

Parken ble gitt i gave av Arne og Constanse Lothe i 1913. Dessverre har ikke kommunen prioritert vedlikehold av parken, og den har derfor vært lite attraktiv for befolkningen. I kommunens gartnerplan er Lotheparken i laveste prioriterte gruppe, noe som betyr at det ikke utføres jevnlig vedlikehold. Dette må vi nå gjøre noe med, det handler om politisk vilje.

I Haugesund har vi som mål at flere skal bo og jobbe i sentrum, byen skal vokse innenfra og ut. Når flere mennesker skal bo i sentrum betyr det at vi må legge til rette for grønne rekreasjonsområder som kan være felles møteplasser og innby til aktivitet. Da skaper vi et levende bymiljø.

Lotheparken brukes også av Hauge skole som et grønt klasserom. Skolen har etterspurt vedlikehold og sitteplasser der de kan samle elevene. Hauge skole er den skolen i Haugesund med minst uteareal pr.elev. Lotheparken er med på å utvide utearealet. Elevenes bruk av parken vil gi dem et eierskap til den. Det vil kunne føre til at barn og ungdom bruker parken også etter skoletid, og videre vil de ta med seg sine foreldre og besteforeldre. Slik skapes det liv i parken.

Det skjer en nedgang i mangfoldet og utbredelsen av pollinerende/befruktende insekter i store deler av verden. Av humler og andre bier i Norge, er 30 % ført opp på norsk rødliste for arter som er truet eller nær truet. Derfor må det plantes trær og planter som sikrer økning i pollinerende insekter i Haugesund. Lotheparken vil kunne være et område hvor vi kan plante pollinatorvennlig vegetasjon.

Lotheparken har en verdi som ikke enkelt kan måles i kroner og øre. Vi må nå prioritere jevnlig vedlikehold av denne grønne lungen i sentrum. Den kan bli som et kinderegg: et grønt klasserom for våre elever, et attraktivt grønt rekreasjonsområde og mer flora for humler og andre bier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags