Haugalandspakken er ikke rettferdig

Bompengestasjon

Bompengestasjon Foto:

Av
DEL

Leserbrev26. februar hadde vi på trykk et innlegg der vi blant annet tar for oss kostnadsoverskridelser i Haugalandspakken. Vi påpeker det faktum at Haugalandspakken er underfinansiert med ca. 450 millioner kroner. Og i og med at utvalgte prosjekter i Haugalandspakken (de prosjektene som vi har informasjon om) har en gjennomsnittlig kostnadssprekk på hele 75 %, skriver vi at det er stor grunn til å frykte at sluttprisen på omkjøringsveien vil ligge langt nærmere 1,5 milliard kroner enn 750 millioner kroner.

Den siste påstanden har satt mange sinn i kok, og vi er beskyldt for å manipulere fakta og rent ut lyve.

Men da har ikke kritikerne lest artikkelen skikkelig. Vi skriver at det er erfaringsmessig god grunn til å forvente store kostnadsoverskridelser i forbindelse med omkjøringsveien.

Dette kan, utover de nevnte, erfaringsbaserte kostnadsoverskridelsene, begrunnes med at vi har å gjøre med et stort og komplisert prosjekt, som både går gjennom bebyggelse (Grindhaugsveien, Engveien og rundkjøringen ved Åkra Bil), og som går gjennom truet natur og landbruksområder, med de krav til avbøtende tiltak som det medfører.

I tillegg skal det bygges flere kilometer med samleveier, lange støyvoller og både overganger og underganger.

Som om ikke det var nok, så blir det satt strenge krav til rensing av overvann som drenerer mot naturreservatene Heiavatnet og Tjøsvollvatnet, i tillegg til at det visstnok finnes forurensede masser langs traséen på Sevland/Heia. Det er også slik at veien vil gå gjennom flere myrområder, noe som fort kan medføre ekstra kostnader.

Vårt syn vedrørende kostnadsoverskridelser deles av mange, for eksempel Helge Thorheim (som vi refererte til) og Egil Severeide (Haugesundregionens Næringsforening) https://www.h-avis.no/debatt/meninger/leserinnlegg/er-haugalandspakken-rettferdig/o/5-62-350134?fbclid=IwAR0F1_UCIkA3g87QfVh04ghDbB0Qya8C1nW3P257gpKEB2uduPKjG-ybU4M 

Spørsmålet blir da: Hvem får svi for overskridelsene? Det er oss bilister.

Og dette vet vi: Økning i bompengesatser går hardt ut over familieøkonomien.

Det må være lov til å stille kritiske spørsmål til både vegvesenet og styringsgruppen i Haugalandspakken om hvordan de har håndtert, og om hvordan de kommer til å håndtere, framtidige kostnadsoverskridelser.

Og ikke minst til informasjonene som de gir til befolkningen, både i dette prosjektet, men også i andre prosjekter:

Hvorfor finnes det ingen informasjon om disse tingene på Haugalandspakkens hjemmesider? Det også minimalt med informasjon på prosjektsiden til Åkra sør-Veakrossen.

Det skulle jo være en selvfølge at de som betaler får lett tilgang på all informasjon; også «kritisk» informasjon, ikke bare illustrasjoner og animerte «skrytevideoer».

Det som skjer nå er at vi får et svært stort bomsjokk uten at vi får mer vei. Den politiske styringsgruppa i Haugalandspakken bare vedtar økninger i satsene, og det er vi bilistene som får regningen.

Er det rettferdig? Neppe.

Magasinet Motor skriver at kostnadsoverskridelser i Haugalandspakken påfører bilistene i Haugesund-regionen en milliardregning i ekstra bompenger. https://www.motor.no/artikler/2017/august/nye-bomringer-og-ekstra-avgifter-pa-vestlandet/?fbclid=IwAR3f9K_r8bxImEH2lbKNCC4nTF9gYDIci2NJ23hE59240Q3VdJO0A-4stzo Planen var at bilistene skulle betale 1,9 milliarder kroner (2008) i bompenger når Haugalandspakken startet. Nå må vi betale 4,2 milliarder kroner. En økning på over 100 prosent i bompenger!

Da det offentlige kun bidrar med 1 milliard kroner i veipakken, må vi bilister dekke resten alene.

Politikerne i styringsgruppen i Haugalandspakken hadde altså valget mellom å droppe mange planlagte prosjekter i Haugalandspakken, eller å øke bompengeregningen. De valgte bompengeøkning.

Når man da faglig kan legge til grunn at det ikke er trafikalt behov for en omkjøringsvei mellom Åkra sør og Veakrossen, blir det svært urettferdig at befolkningen både på Karmøy og resten av Haugalandet skal betale ekstra for mer eller mindre sannsynlige kostnadsoverskridelser i prosjektet.

Både bompengeøkningene og de økologiske og landbruksmessige ødeleggelsene tilknyttet omkjøringsveien gir svært gode grunner til at veiprosjektet bør droppes i sin helhet.

Karmøy kommune må finne andre mer rettferdige og bedre løsninger.

Ellers risikerer vi at det ikke blir nok penger til de virkelig viktige prosjektene i Haugalandspakken, for eksempel fra Eide og nordover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags