Kjære lokalpolitikere. Jeg har alltid hatt, og har fortsatt, stor respekt for dere - avhengige som vi er av at dere ofrer store deler av fritiden for at vårt kjærkomne demokrati skal fungere. Derfor ligger det langt inne for meg å presentere denne meningsytringen.

Min overbevisning har alltid vært at både skolevesen og helse og omsorgsarbeid skal drives av det offentlige. Desto mer skuffet er jeg av vedtaket om å rive sykehjemsbygget i Skudeneshavn, og prosessen i forkant av dette. Jeg tror ikke noe tilsvarende hadde skjedd for et privat drevet sykehjem.

I folkemøtet i Skudeneshavn i slutten av august dette året, hvor både representanter for våre politiske partier og kommunens administrasjon deltok, fikk undertegnede et klart inntrykk fra politikerne om at ingenting var ferdig gjennomgått med tanke på sykehjemmets fremtid. Allikevel ønsket politikerne, av en eller annen grunn, først å tømme hjemmet for alt menneskelig inventar, før det jeg oppfattet å skulle bli en ‘lang og god prosess’ hvor hjemmets fremtidige behov og utførelse skulle utredes. Nå, like før jul når dette innlegget skrives, har bygget allerede stått tomt i flere måneder, og våre politikere har for lengst vedtatt at bygget skal rives. Hvor ble der av den ‘lange og gode’ vurderingsprosessen?

Andre selskap med lokal/ Haugalands tilknytting som Hydro, Statoil, Solstad osv. planlegger sine ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag mens bedrifter og skip er i full drift. Behov vurderes, planer legges, spesifikasjoner utarbeides, pristilbud innhentes. Når dette er gjennomført, først da stanses driften og ombygging/ reparasjon starter umiddelbart.

Hadde denne metodikken blitt overført til vårt sykehjem, kunne beboere med behov for trygghet i kjente omgivelser og kort vei for pårørende, og med svært tiltrengte arbeidsplasser her i Skudeneshavn, fortsatt driften uendret i lang tid enda.

I mine mer enn 37 år i det private næringslivet, hvorav de siste 12 årene i et trolig 50 års gammelt bygg, har jeg nesten hele tiden vært delaktig i utarbeidelse av en mengde pristilbud og prisoverslag/ -estimat. Kalkulering/ vurdering av kostnader for jobboppdrag er en svært krevende geskjeft som inneholder en stor andel av kalkulatørenes personlige vurderinger. Det er svært lett å tråkke feil for alle oss som deltar. Derfor, kjære politikere – velg å se bort fra forskjellene i de kostnadsoverslagene dere har mottatt fra vår administrasjon, altså en mulig forskjell mellom rivning av eksisterende bygg med påfølgende bygging av nytt sykehjem, og moderniseringen av dagens ca. 30 år gamle bygg.

Det er ikke gitt for noen å vite eksakt hva dette kommer til å koste, uavhengig av valgt løsning, før siste regning er betalt. Bruk heller sunt bondevett – man river ikke 30 år gamle, velfungerende kommunale bygg.

Hva skjer om kostnadene for rivning av bygget i etterkant viste seg å ha blitt mye dyrere enn planlagt, vil det da være penger til nytt bygg? Kanskje ja, kanskje nei? Eller kanskje penger til kun å bygge et nytt bygg i ‘miniformat’ som administrasjonen så vil kunne kalkulere til å bli uforholdsmessig dyrt å drive, i forhold til antall plasser? Eller hva om kommuneøkonomien blir sterkt forverret gjennom rivningsprosessen, slik at nytt hjem stanses. Hva har vi her sør i så fall igjen?: Ingenting, bortsett fra en tom sykehjems tomt.

Dagens prektige sykehjemsbygg er med sin hoveddel og to sidefløyer er mye større enn et enkelt foto gjenspeiler. La dette bygget bli stående, og start heller planlegging av oppgradering innenfor de rammene som bygget gir. Dersom Karmøy kommune ikke ser seg i stand til dette, så la heller bygget bli stående for kanskje å la en privat aktør kunne overta bygget for sykehjemsdrift.

Undertegnede har hatt familiemedlemmer her i nærområdet som de senere årene har spent livets siste fase på sykehjemmet i Skudeneshavn. Dette etter først, på grunn av for få rom i kommunen, å ha kjempet en kamp for i det hele tatt å få plass på et hjem i Karmøy kommune, og som etter diverse opphold andre steder i kommunen, har endt opp på sykehjemmet i Skudeneshavn. Således ble sykehjemmet i Skudeneshavn ofte besøkt for få år siden. Inntrykkene fra den gangen var at i tillegg til svært motiverte, dyktige og oppofrende ansatte, så var bygget i god stand. Solid bygget, beskjeden slitasje. Befolkning og ungdom i idrett og skole utenfor vinduene. Enkeltrom med egne bad, heis som fungerte, nærliggende fellesrom, og ikke minst lett tilgjengelige ansatte.

Ut fra min oppfatning, så bærer ikke Norge preg av at 30 års gamle offentlige bygg rives, for å erstattes av helt nye i enda mer moderne form. På Karmøy er man trolig i ferd med å sette norgesrekord i rivning av nyere offentlige bygg. Ta fornuften fatt. Man river ikke et 30 år gammelt offentlig bygg, enten det er sykehjem, skole, rådhus, kirke, sykehus, og spesielt ikke i en kommune som fortsatt har et over 100 år gammelt skolebygg i drift. Det er ikke slik samfunnet fungerer.

Det er ennå anledning til å snu. Kjære lokalpolitikere, grip denne anledningen.