LEDER: Haugesunds Avis mener det er flott hvis en person finner noen å elske. Helt fantastisk er det så om denne noen elsker personen tilbake. Dette er uavhengig av kjønn, etnisitet og sosial status. Det er en god ting om folk er glad i hverandre, så lenge det er likeverdige parter som respekterer og styrker hverandre.

For de fleste er dette fint og uproblematisk. For andre er det dessverre ikke slik. Har man en annen legning enn det flertallet har, opplever en del fortsatt skam, trakassering og utestenging, spesielt i enkelte miljøer. Fortsatt er det enkelte som har fordommer og fordømmer ovenfor for eksempel homofile. En del opplever at hvem de er glad i, påvirker selvrespekt og selvtillit, fordi folk rundt dem gir uttrykk for at deres kjærlighet er mindre verdt, eller til og med forkastelig. Dette er et uakseptabelt press som kan ta eller ødelegge liv.

Derfor er det flott at det i dag for første gang er en Pride-markering i Haugesund. Dette er en samling av mennesker som tydelig sier fra at man skal få elske hvem man vil. Et klart signal til dem som føler seg alene med sin legning: Du er ikke det.

Så er det slik at i et tolerant og åpent samfunn er det også lov å mene for eksempel at homofili er galt, oftest ut fra religiøs overbevisning. Men vi har likevel ikke behov for at mørkemenn- og – kvinner skal legge seg opp i andres kjærlighet og seksualitet. De får passe på seg selv og ikke undertrykke andre. Folk som sprer sin fordømmelse over andre, enten det er med argumentasjon fra konservativ kristendom, islam eller annen religion, må selv vente og tåle å bli marginalisert og krast kritisert av folk som legger mer vekt på humanistiske og tolerante verdier.

Så får hver og en av oss vurdere om vi lever så godt opp til egne glansbilder at vi i det hele tatt har rett til å mene noe om andres liv. I de fleste tilfeller er det like greit å holde munn, og ha glede av at vi skaper lykke og kjærlighet på forskjellige måter. Det er ikke et samfunnsproblem at folk finner hverandre. Kjemp heller mot ensomhet og utenforskap. Vi ønsker alle en god og stolt helg.