Kontroll underveis

DEL

LederSnart blir det samordnede kontroller: Har vogntoget riktig mønsterdybde i dekkene og tekniske forhold ellers i orden? Og har sjåføren et lønnsnivå og øvrige arbeidsbetingelser innenfor norske regler? I en fersk tiltakspakke mot kriminalitet i arbeidslivet legger regjeringen opp til å gi Vegvesenet oppgaver på det som i dag er Arbeidstilsynets ansvarsområde. Bra! For nedslitte dekk og underbetalte sjåfører er to sider av samme sak når det gjelder ulykkesrisiko. Gjennom sine veikontroller har Arbeidstilsynet avdekket et lønnsnivå under såkalt allmenngjort minstelønn hos tre av fire utenlandske sjåfører. Med den varslede ordningen vil langt flere sjåfører bli kontrollert også for dette.

Av de utenlandske sjåførene tilsynet har kontrollert, lå tre av fire under lovlig lønnsnivå. Og utenlandske sjåfører er overrepresentert på ulykkesstatistikken for vogntog på norske vinterveier. Dette handler imidlertid ikke bare om ulykker av forskjellig alvorlighetsgrad, men også om nestenulykker som skaper frykt i trafikken og om ressurskrevende bergingsoperasjoner med vogntog som ligger i grøfta eller som ikke kom seg over bakketoppen. Da skorter det gjerne både på mønsterdybde, erfaring – og som en fellesnevner: seriøsitet hos transportfirmaet.

Men her har også oppdragsgiverne et ansvar. Konkurranse er sunt. Men når det konkurreres på ulike vilkår, med sosial dumping som et konkurransefortrinn, blir det ikke lenger sunt, men usunt. Og når man ser konsekvensene, blir svaret skjerpet kontroll – og «dobbelt» kontroll. En fullskala aksjon ved alle grenseoverganger i Nord-Norge nylig viste hvor stort kontrollbehovet er. Generelt, og på landsbasis, er det neppe mulig med annet enn punktkontroller og stikkprøver på strategiske steder.

Flere og hyppigere kontroller, lyder da også bestillingen fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). For uegnede doninger og sjåfører må lukes ut, uansett nasjonalitet og registreringsland. Så må man også sørge for straffereaksjoner som gjenspeiler alvoret i saken. Bøtene må ligge på et nivå som gir et tydelig signal til både operatører og oppdragsgivere. Den enkelte sjåfør må selvsagt få sin del av straffen, men han er likevel ikke hovedskurken i stykket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags